Jan Frank

česká, 1977 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Jan Frank je mladý historik, který studoval na FF UK, kde se specializoval na nejnovější dějiny. Na poli dějepisné literatury již není žádným nováčkem; anglofonnímu prostředí někdejšího britského impéria se již věnoval několikrát: v roce 2006 mu vedle Konfliktu v Severním Irsku vyšlo (péčí nakladatelství Libri) dílo „Irsko – stručná historie států“ a v téže známé edici se může český čtenář nově seznámit rovněž s přehledem minulosti Skotska. „Dějiny do kapsy“ daly zájemcům o minulost teprve relativně nedávno skončené, vleklé občanské války konečně účinnější „zbraň“ domácí provenience.

Zdroj životopisu: recenze Frankovy knihy P. Benčíkem a P. Kopeckým z časopisu

Populární autoři:

Petr Šabach

1951 - 2017