Jan Frank

česká, 1977

Nahrávám...

Životopis

Jan Frank je mladý historik, který studoval na FF UK, kde se specializoval na nejnovější dějiny. Na poli dějepisné literatury již není žádným nováčkem; anglofonnímu prostředí někdejšího britského impéria se již věnoval několikrát: v roce 2006 mu vedle Konfliktu v Severním Irsku vyšlo (péčí nakladatelství Libri) dílo „Irsko – stručná historie států“ a v téže známé edici se může český čtenář nově seznámit rovněž s přehledem minulosti Skotska. „Dějiny do kapsy“ daly zájemcům o minulost teprve relativně nedávno skončené, vleklé občanské války konečně účinnější „zbraň“ domácí provenience.

Zdroj životopisu: recenze Frankovy knihy P. Benčíkem a P. Kopeckým z časopisu