Ján Andraščík

slovenská, 1799 - 1853

Nahrávám...

Životopis

6. august 1799, Lipovce – † 24. december 1853, Bardejov) bol slovenský spisovateľ a katolícky kňaz.
Narodil sa v rodine krčmára a štúdium absolvoval v Prešove a na teologickej fakulte v Pešti, kde získal v roku 1821 doktorát. Od roku 1825 pracoval ako vychovávateľ, od roku 1827 bol profesorom na biskupskom seminári v Košiciach. Od roku 1832 pôsobil ako katolícky farár v Bardejove, kde taktiež zakladal spolky miernosti.
Šenk palenčeni je veršovaná divadelná hra s protialkoholickou tematikou. Andraščík ju pôvodne napísal v šarišskom nárečí. Hra mala veľký ohlas, a tak ju neskôr Michal Miloslav Hodža upravil a prepísal do štúrovskej slovenčiny, čím získala celonárodný význam. Takto upravená bola tiež publikovaná v Slovenskom pozorníku v roku 1846.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org