Jan Anastáz Opasek

česká, 1913 - 1999

Nahrávám...

Životopis

ThDr. Jan Anastáz Opasek, známý též jako Opat chuligán (20. dubna 1913, Vídeň – 24. srpna 1999, klášter Rohr, Bavorsko), byl římskokatolický kněz, básník, teolog a benediktinský mnich, opat a později (po 46 letech) arciopat břevnovského kláštera.

Studoval teologii v Praze a Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1938, v roce 1939 se stal konventuálním převorem břevnovského kláštera.

Po druhé světové válce byl vyznamenán řádem za zásluhy v boji proti nacismu. V roce 1947 se stal opatem břevnovského kláštera.

V září 1949 byl zatčen a na počátku prosince následujícího roku ve vykonstruovaném monstrprocesu odsouzen na doživotí (amnestován v roce 1960). V roce 1968 odešel do Rakouska a posléze SRN, kde žil až do roku 1990, kdy se vrátil do břevnovského kláštera a znovu se ujal úřadu opata.

V roce 1991 mu byl udělen Řád TGM. Byl jedním z hlavních organizátorů křesťanského laického sdružení Opus bonum. Při povýšení břevnovského opatství na arciopatství v roce 1993 jej papež Jan Pavel II. jmenoval prvním břevnovským arciopatem.

Zemřel 24. srpna 1999 při návštěvě sesterského benediktinského kláštera v bavorském Rohru, místě svého exilového pobytu. Jeho tělo bylo posmrtně převezeno do vlasti, je pochován na břevnovském hřbitově U Sv. Markéty v Praze.

Básnické sbírky

Obrazy
Podvečerní hudba
Vyprahlá krajina
Katakomben des Heute
Erfahrungen
Život upřen do Středu (soubor sbírek)

Memoáry

Anastáz Opasek: Dvanáct zastavení: Vzpomínky opata břevnovského kláštera (k vyd. připravila Marie Jirásková). Torst 1992 (1. a 2. vyd.) a 1997 (3., opr. a dopl. vyd.. -- Praha : Torst, 1997. -- 344 s.)

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996