Koupit knihy

James Manjackal

indická, 1946


Nahrávám...

Životopis

O. James Manjackal se narodil 18. dubna 1946 v Cheruvally, Kottayam, v Kerrale, v jižní Idnii a na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973 v Kongregaci misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.), která patří v Indii do jiho-západní provincie. Jeden rok pracoval na misiích ve Visakhapatnamu. Pak byl ustanoven profesorem v S.F.S. semináři, v Ettumanooru, v Kerale. Právě zde se setkal s Ježíšem skrze modlitbu mladého muže, který vzýval sílu Ducha svatého, jenž na něho sestoupil. Okamžitě byl vnitřně i zevně uzdraven a začal kázat charismatická duchovní cvičení po celém světě. Byl prvním, kdo kázal první charismatické cvičení v Malayalam, ve svém mateřském jazyce r.1976. Během posledních 34 let svého kázání musel čelit různým zkouškám a utrpením, např. únosu vlastními lidmi, několika zatčení a uvěznění nevěřícími v zemích Perského zálivu. V tom všem se ale ukázal být věrným a oddaným služebníkem Pána a jeho Církve. Několikrát sloužil v regionálních a národních sloužících týmech Katolické charismatické obnovy (CCR).

V roce 1989 založil „Charis Bhavan“, velmi známé charismatické exerciční centrum v Kerale, kde byl ředitelem a představeným šest let. Kongregace misionářů svatého Františka Saleského nabídla tuto službu obecné Církvi. Nyní pobývá v Mermier Bhavan, v Bangalore, kde pokračuje ve službě evangelizace mezi křesťany a i nekřesťany jak ve své zemi, tak v zahraničí. Vykonal mnoho evangelizačních cest do zahraničí zahrnujících 87 zemí ve všech pěti kontinentech, kde kázal duchovní cvičení, vedl konference a uzdravující bohoslužby, školy evangelizace a průkopnické misie mezi muslimy v Perském zálivu. Všechna jeho evangelizační práce, zvláště mezi muslimy, tisk biblí, knížek, modlitebních knih, atd. je podporována pomocí mnoha lidí na celém světě. Jakákoliv nabídnutá pomoc jde na evangelizační práci. Je taky zakladatelem „Charis Marien Maids“ (Mariánské služebnice lásky), apoštolského společenství nevdaných žen, zasvěcených Ježíši, v diecézi Vijayapuram, v Kottayam, v Kerale.
Je autorem mnoha knih, básní, článků ve svém mateřském jazyce; mnohé z nich byly přeloženy do evropských jazyků. Jeho kniha „33 charismatických modliteb“ byla přeložena do mnohých jazyků a je používána tisíci lidí na celém světě. Jeho knihy: „Modlitby dělají divy“ (o modlitbě), „On se mně dotkl a uzdravil mě“ (o eucharistii), „Uzdravení k novému životu“ (o tělesném a vnitřním uzdravení), „Hle, klepu“ (velké divy v duši toho, kdo otevře své srdce Bohu zvláště ve svátosti smíření), „Eureka“ a „Vstup do archy“.(zdroj životopisu: http://www.jmanjackal.net/cze/czebiogr.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Johanna Lindsey

1952 - 2019