Koupit knihy

Ivo Chudáček

Martin Setox pseudonym

česká, 1932


Nahrávám...

Životopis

Fyzik Doc. RNDr. Ivo Chudáček DrSc (pseudonym Martin Setox), se narodil v Paříži, kde absolvval část středoškolských studií. V Praze absolvoval matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity, kde také dlouho vědecky a pedagogicky pracoval. Vedl katedru fyziky polymerů. Posledních 30 let se věnoval výzkumu mimosmyslového vnímání světa. Tato kniha je plná popisů originálních pokusů z této oblasti. Následují výpočty, úvahy, hypotézy. Autor postupuje vědeckou metodou – vše ověřuje reprodukovatelnými pokusy a výsledky skládá do nového, překvapivého pohledu na zákonitosti světa. V akademické vědě pracoval v oblasti fyziky a vědecké fotografie.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.