Koupit knihy

Ivan Sobotka

česká, 1927 - 2008


Nahrávám...

Životopis

Ivan Sobotka se narodil 4. 2. 1927 v Moravských Budějovicích a zemřel 23. 7. 2008 v Praze.
Po maturitě na gymnáziu v roce 1946 v letech 1946-1951 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Sychry. Po dvou letech přešel do ateliéru grafiky k prof. Puklovi. Oproti ateliérům malby, kde se vyžadovalo přisnější dodržování socialistického realismu, zde byla relativně větší samostatnost a klid. Pro malířovu solitérní tvorbu, rozvíjející se od druhé poloviny 40. let zcela mimo oficiální i neoficiální proudy, jsou typické maximálně zjednodušené tváře biblických postav, zejména Krista a jeho apoštolů, podané jednoduchou linkou často jen v odstínu šedé, modré nebo hnědé. Z jeho téměř monochromních obrazů, malovaných jednoduchou úspornou linkou, se na nás upřenýma širokýma očima dívají portréty apoštolů, světců, lidí meditujících či modlících se, tu a tam se zjeví stejně jednoduchá krajina s domem nebo kopec s kostelíkem zakončeným věžičkou a křížem.
Zpočátku byl na volné noze (do roku 1955), poté vystřídal několik občanských povolání: pracoval jako kartolitograf, nátiskař, obtahovač štočků, správce depozitáře NG. Velký význam mělo pro něj zaměstnání v podniku Zahraniční literatura, který se zabýval dovozem knih a kde měl možnost studovat umělecké monografie. Několik let pracoval také v dokumentačním oddělení Státního ústavu památkové péče. Od roku 1987 je v důchodu.
Sobotka vystavoval sporadicky od 60. let, zejména na kolektivních výstavách, první v roce 1947 v Moravských Budějovicích a poslední v roce 2005 na 1. Pražské bienále v Karlíně. První samostatná výstava v roce 1992 v Galerii Entler-Dvořáková, Praha. V roce 1994 výstava ve Ztichlé klice, o rok později v Olomouci, v Galerii Velehrad. V roce 1999 pak zatím největší a putovní výstava s katalogem v Galerii Klatovy-Klenová. Následuje Sobotkova výstava v Sobotce.
Revolver revue (RR) ho objevila pro širší veřejnost, od roku 1992 mu dávala a dává pravidelně prostor pro prezentaci, ať formou reprodukce jeho věcí, nebo rozhovorů ( např. "Mohl jsem malovat" č.49, "Ateliéry" č.58 atd.). V roce 1998 obdržel cenu RR. Od roku 2003 visí jeho obrazy v NG.(zdroj životopisu: https://prostor-ad.cz/pruvodce/psever/klecany/sobotka/sobotka.htm)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968