Ivan Petrovický

česká, 1934

Nahrávám...

Životopis

Ivan Petrovický se narodil 9.11.1934 v Praze. Je vnukem Jaroslava Otty, továrníka a spoluzakladatele akvaristického spolku LEKNÍN. Otec byl pražský advokát, matka obchodnice (po roce 1948 dělník a prodavačka).
V roce 1946 začal studovat reálné gymnázium; v letech 1948-1950 byl nucen z politických důvodů přejít na jednotnou střední školu. K dalšímu studiu nebyl pochopitelně doporučen a tak se v létech 1950-1952 vyučil strojním zámečníkem ve Škodových závodech Praha. Jeho další snaha studovat byla vzhledem k jeho původu opět odmítnuta a tak v létech 1952-1954 postupně pracoval jako dělník, frézař a technický kontrolor ozubených kol. Po předčasně ukončené základní vojenské službě (těžké infekční onemocnění) se živil jako technický kreslič a vojenskou službu dokončil jako zdravotní instruktor. Neprošel kádrovými prověrkami, byl zařazen do dělnické profese a až v roce 1963 mu bylo umožněno odmaturovat na večerní průmyslové škole strojnické. V roce 1964 se pokoušel o zápis na dálkové studium Přírodovědecké fakulty UK, obor biologie zemědělsko-lesnická, což jeho zaměstnavatel nepodpořil. Následně pracoval ve Výzkumném ústavu vodohospodářském – laboratoř povrchových vod, studium planktonu a bentosu, úživnost pstruhových vod, kde ale neměl další uplatnění jako potencionální vysokoškolák. Jediné, co mu bylo nabídnuto, bylo studium pedagogické fakulty s výhledem učit v pohraničí. Po všech těchto šikanách komunistického režimu vzdal svou snahu řádně vystudovat obor, který měl rád.
V roce 1967 byl Ivan Petrovický požádán Milanem Chvojkou o spolupráci při budování „Akvária u Nejsvětější Trojice“ ve Spálené ulici (Zverimex, 1968-1976). Je zapotřebí uvést, že se na svou dobu jednalo o nejlepší a odborně nejzdatnější prodejnu v republice. V létech 1976-1990 byl zaměstnán na obchodním oddělení Státního rybářství Praha, později se stal jeho vedoucím pracovníkem. M.j. řešil problémy při chovu perlooček v uvolněných sádkách, protože mražené i živé perloočky byly používány jako doplňkové krmivo pro plůdek pstruha duhového. V roce 1990 byl požádán německým exportérem akvarijních ryb Gustavem Struckem o spolupráci při otevření Výstavního pavilonu v Dejvicích. Stal se ředitelem INGO-PET PAVILONU, G. Struck s.r.o. (1990-1993). Od roku 1993 se věnoval soukromému chovu tropických ryb.
Ivan Petrovický patří mezi přední české akvaristy. Postupně se věnoval většině běžných i „obtížně chovatelných“ ryb, které úspěšně množil. S akvaristikou začal ve svých 16 letech a od roku 1962 prováděl hlubší privátní studium etologie a řešení souvisejících problémů. Měl skvělé výsledky ve šlechtění živorodek (zejména pavích oček), bojovnic, teter, atd. Věnoval se i šlechtění závojnatek v podmínkách kombinace pěstírna – venkovní bazén. Své poznatky publikoval doma i v zahraničí v řadě knižních publikací i článků v odborných časopisech. Mezi jeho nejznámější knihy patří Akvaristická příručka (která se dočkala čtyř vydání a nákladu 200.000 ks) a výpravné cizojazyčné publikace o akvaristice vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím Artia.

Zdroj životopisu: aquabooks.cz

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015