Ivan Dejmal

česká, 1946 - 2008

Nahrávám...

Životopis

Ing. Ivan Dejmal byl jedním z prvních ministrů životního prostředí české vlády. Zastával tuto funkci ve vládě, vedené premiérem Petrem Pithartem v letech 1991 – 1992. Podílel se na vzniku celé řady zásadních zákonů, které vedly k ozdravění životního prostředí České republiky, které bylo po 40 letech komunistického režimu v katastrofálním stavu. Prosadil také vznik Programu pro obnovu venkova. Ekologické problematice, především ochraně přírody a krajiny, se však věnoval již před listopadem 1989 a velmi intenzivně se v ochraně životního prostředí angažoval i po skončení své vládní mise. Mimo jiné spolupracoval jako odborník s řadou svých nástupců na postu ministra životního prostředí napříč politickým spektrem – s Jiřím Skalickým, Milošem Kužvartem, Liborem Ambrozkem i Martinem Bursíkem. V letech 1992 – 1994 pracoval v Českém ekologickém ústavu jako vedoucí sekce strategických studií. V roce 1993 založil a po tři roky vedl Spolek pro obnovu venkova. Spolu s bývalým federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem založil Společnost pro trvale udržitelný život. V letech 1994 – 1995 byl ředitelem Českého ústavu ochrany přírody. Od roku 1995 působil jako nezávislý projektant v oboru územního plánování a krajinářské tvorby. Byl také hlavním organizátorem série konferencí Tvář naší země - Krajina domova.

Zdroj životopisu: www.zeleni.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994