Hubert Gordon Schauer

česká, 1862 - 1892

Nahrávám...

Životopis

Hubert Gordon Schauer (27. října 1862, Litomyšl – 26. července 1892, Hory, Česká Třebová) byl český spisovatel, literární kritik a publicista. Proslavil se polemickým článkem „Naše dvě otázky“, který vyšel jako úvodník v prvním čísle revue Čas 20. prosince 1886. Schauer zde rozmýšlel o tom, zda je česká společnost dost velká a mravně silná, aby si budovala samostatnou kulturu, a zda úsilí, vložené do národního obrození by nebylo lépe investovat do obecné kulturní práce v rámci kultury německé.

Život
Schauer pocházel z jazykově smíšené rodiny, po maturitě v Litomyšli studoval ve Vídni právo, filosofii a jazyky. Od roku 1886 spolupracoval na Ottově slovníku naučném a publikoval v Čase, v Atheneu, v Politice, Literárních listech a v Národních listech. Zemřel ještě ne třicetiletý na tuberkulózu v českotřebovských lázních Na Horách.

Dílo a význam
Schauer byl citlivý až úzkostlivě vážný člověk, skeptik a konzervativec. Jeho hlavním zájmem byla literatura: patřil k zakladatelům České moderny a spolu se svými přáteli Vilémem Mrštíkem a F. X. Šaldou vydal roku 1888 almanach „Vpád barbarů“. Schauer patřil k Masarykovu realistickému hnutí a mezi odpůrce mladočešství, měl však i jisté sympatie ke staročechům. Článek „Naše dvě otázky“ vyvolal velmi ostrou polemiku, odpůrci podezírali ze spoluautorství i T. G. Masaryka a Schauerův postoj dokonce označovali za „filosofickou sebevraždu národa“. Z této polemiky vzešla pak dlouhá diskuse o smyslu českých dějin.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994

Hubert Gordon Schauer - knihy

Žánry autora

Literatura naučná

statistiky autora