Koupit knihy

Helena Kosková

česká, 1935


Nahrávám...

Životopis

Helena Kosková se narodila v Praze (5. února 1935). Po absolutoriu Vysoké školy pedagogické v Praze (1959) pracovala jako odborná asistentka v Památníku národního písemnictví. Od roku 1965 žije ve Švédsku, kde působí jako støedoškolská a vysokoškolská uèitelka jazykù, literární bohemistka a překladatelka.
Studie a recenze o současné české próze publikovala pravidelně ve Svědectví (1966 - 1989), Reportéru, Polygonu a v řadě švédských časopisù. Spolupracovala s Proměnami, Tvarem, World Literature Today, The Review of Contemporary Fiction a švédskými časopisy Horisont, Radix, Fenix.
Samostatně publikovala: Hledání ztracené generace. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1987, druhé rozšířené vydání H+H, Praha 1996.

Příspěvky ve sbornících: ...a když se řekne Voskovec (München 1982); Slovo (Uppsala 1986); Aspects of Modern Russian and Czech Literature (Ohio 1989); Benefice (Toronto 1990); Humanismen som salt och styrka (Stockholm 1991); The Achievement of Josef Škvorecký (Toronto, Buffalo, London 1994); GUSLI, Working papers 6, Göteborg Universitet, Göteborg 1997; Česká literatura, kultura a spoleènost v období 1945 - 1948 (Praha 1998); Jinakost a cizost v jazyce a literatuře (Ústí nad Labem 1999).

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905