Koupit knihy

Helena Dvořáková

česká, 1953


Nahrávám...

Životopis

Helena Dvořáková, roz. Fuksová, se narodila 19. října 1953 v Praze. V roce 1973 maturovala na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, kam docházela od roku 1969. Po maturitě krátce pracovala ve Státní technické knihovně v Praze v oddělení interních služeb. V letech 1974 až 1978 vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1978 začala pracovat v Národní knihovně. Do roku 1981 a poté v letech 1986 až 1997 byla zaměstnána v oddělení CEZL a meziknihovních služeb (později přejmenované na oddělení souborných katalogů). Na starost měla celostátní evidenci zahraniční literatury, zejména periodik. Podílela se na vytváření a zpracování databází CEZL, adresáře a zárodku souborného katalogu. V roce 1997 přešla do oddělení knihovního systému, v němž pracovala jako systémová knihovnice a jež od roku 2003 až do roku 2010 vedla. Zodpovídala za správu dat Národní knihovny v systému Aleph, podílela se na zprovoznění Souborného katalogu ČR pod systémem Aleph a kooperačního systému Národních autorit. Byla v týmu pro přípravu NDK (workflow). Od roku 2010 je správcem dat Registru digitalizace. Je autorkou článků o souborných katalozích, systému Aleph, Národních autoritách a registru digitalizace.(zdroj životopisu: aleph.nkp.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968