Hana Gerzanicová

česká, 1928

Nahrávám...

Životopis

Básnířka a překladatelka Hana Gerzanicová (také Hana Gerzanic-Hons), se narodila 11. 5. 1928 v Plzni.

Po gymnáziu vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, ale vzápětí (1950) emigrovala do Austrálie.
Zpět do ČR se vrátila 1999.

Hana Šlaufová vystudovala Univerzitu Karlovu, a když v padesátých letech odešla z republiky, pùsobila jako profesorka angličtiny na Masarykově univerzitní koleji v německém Ludwigsburgu. Později přesídlila do Austrálie, provdaná Honsová, a uplatnila se v Sydney opět jako pedagožka. Vedle toho studovala srovnávací náboženské vědy
Jako básnířka se vepsala do povědomí veřejnosti nejprve ze stránek dlouhé řady periodik. Češtinou napsané básně uveřejnila v etnických časopisech v Anglii a Itálii.
V miléniovém roce se objevila na americkém knižním trhu Gerzanicové sbírka anglických básní Words Only (Pouze slova).
Haně Gerzanicové-Honsové (v roce 1985, patnáct let po ovdovění, se básnířka podruhé provdala) se dostalo za její dílo významného společenského uznání. Za tvorbu v anglickém jazyce ji Mezinárodní společnost básníkù v USA a Národní knihovna USA vyznamenaly oceněním Básník roku, a to dvakrát: v roce 1997 a 1999. Od roku 1997 náleží Haně Gerzanicové místo v internetové Mezinárodní síni slávy (Philadelphia). Ve vlasti vyvíjí Gerzanicová nezanedbatelnou aktivitu přednáškovou.
Když se básnířka vrátila v polovině devadesátých let natrvalo do České republiky, ohlásila se českému čtenáři sbírkami básní Ve stínu eukalyptù (1996) a Nová epocha (1998). Třetí knihou v českém jazyce je sbírka Kam cesty vedou (1999) vydaná – podobně jako obě předcházející – v Plzni.
Hana Gerzanicová vstoupila do řad členù Střediska západočeských spisovatelù v Plzni. Je členkou Svazu australských spisovatelù, Svazu australských básníkù, Mezinárodní společnosti básníkù v USA a členkou Společnosti pro vědy a umění v USA. Pravidelně spolupracuje také s uměleckým uskupením Občanské sdružení V-ART se sídlem v Písku.

-- Ocenění: Básník roku 1997 /Mezinárodní společnost básníků a Národní knihovna USA/; v roce 2002 převzala medaili Za mezinárodní zásluhy o poezii a byla zařazena do Mezinárodní síně slávy ve Filadelfii. (viz přebal knihy Poezie přírody aneb kde domov můj) --

Zdroj životopisu: http://www.literarnizapad.cz/?module=dokument&action=display

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015