Koupit knihy

György Ránki

maďarská, 1930 - 1988


Nahrávám...

Životopis

Bol maďarský historik židovského pôvodu, ktorého vedecký záujem sa najskôr zameral na dejiny maďarského hospodárstva v 20. storočí, najmä na dejiny priemyslu. Z toho vyplynul jeho širší záujem o hospodársku históriu 19.-20. storočia a nakoniec hospodárskych dejín ako celku. Okrem toho sa do hĺbky zaoberal politickými dejinami a medzinárodnou situáciou Maďarska v 20. storočí, dejinami vzťahov medzi malými štátmi Európy a veľmocami a druhou svetovou vojnou.(zdroj životopisu: https://hu.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905