Gregory Albert Benford

americká, 1941

Nahrávám...

Životopis

Vystudoval fyziku, kterou nyní vyučuje na kalifornské univerzitě v Irvine. Představitel hard SF. Debutoval povídkou Stand-In (Náhradník, 1965), kterou obsadil druhé místo v soutěži časopisu The Magazine of Fantasy and SF; B. prvním románem je Deeper than Darkness (Temnější než temnoty, 1970). V B. tvorbě převládá kosmická tematika a kontakt lidí s mimozemšťany. Důkazem toho jsou romány Jupiter Project (Projekt Jupiter, 1975), In the Ocean of the Night (V oceánu noci, 1977), ve kterém Zemi hrozí srážka s tělesem, na němž byly objeveny mimozemské bytosti, Against Infinity (Proti věčnosti, 1983) o osídlování měsíce Ganymedes a Across the Sea of Suns (Oceánem sluncí, 1984). B. často spolupracuje s jinými spisovateli. Společně s Gordonem Eklundem (1945) napsal román If the Stars Are Gods (Když jsou hvězdy bohy, 1977). Za stejnojmennou kratší verzi tohoto příběhu o objevení mimozemského života ve Sluneční soustavě dostali o dva roky dříve Nebulu (č. in: Hvězdy jako bozi, 1993). Ve spolupráci s Williamem Rotslerem (1926) napsal román Shiva Descending (Pád Šivy, 1979), opět s motivem hrozící srážky s kometou. V 80. letech získal B. druhou Nebulu za román Timescape (Časoráma, 1980), v němž se vědci z konce tohoto století snaží navázat pomocí tachyonů kontakt s vědci šedesátých let a zabránit tak katastrofám, které Zemi v budoucnu hrozí. Román je považován za nejlepší hard SF poslední doby, avšak postrádá na čtivosti. Z posledních B. prací stojí za zmínku SF thriller Artifact (Artefakt, 1985). Artefaktem je podivná krychle objevená v řeckých vykopávkách v blízké budoucnosti. Ukáže se, že jde o uzavřenou singularitu prostoru, jejíž další osudy se záhy propletou s chystaným politickým pučem. Ve spolupráci s Davidem Brinem „“ napsal román Heart of the Comet (Jádro komety, 1986). Příznivý ohlas kritiky vzbudil román Great Sky River (Velká řeka nebes, 1987), v němž B. konfrontuje civilizaci člověka s civilizací strojů na daleké planetě. Pokračování má název Tides of Light (Příliv světla, 1989). B. povídky je možné nalézt ve sbírce In Alien Flesh (V mimozemské kůži, 1986) obsahující i známou povídku Doing Lennon (Dělat Lennona, 1975; č. in: Almanach SL, 1986). Další B. povídky vyšly č. in: Světy science fiction (1993) a Ikarie 1992/4 a 1994/7.

Zdroj životopisu: Neff, Olša – Encyklopedie literatury SF

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Terry Pratchett

1948 - 2015
Agatha Christie

1890 - 1976