Geoffrey Chaucer

britská, 1340 - 1400

Nahrávám...

Životopis

Geoffrey Chaucer byl anglický středověký básník, uznávaný jako první literární osobnost v Anglii.

Geoffrey Chaucer se narodil v měšťanské rodině obchodníka s vínem. Od mládí byl spojen s dvorskou službou, jako páže, voják, dvořan, diplomat a úředník. Působil postupně ve službách Edvarda III., Richarda II. a Jindřicha IV. Vzhledem k diplomatickým posláním pobýval ve Francii a Itálii, kde se seznámil se soudobou italskou literaturou jako byli Dante, Petrarca a Boccaccio.

Geoffrey Chaucer byl celním kontrolorem, smírčím soudcem, dozorčím nad údržbou královských budov a zástupcem správce lesů. Přes tuto značnou zaměstnanost se ještě věnoval literární tvorbě. V oblasti literatury a filozofie byl na svou dobu velice vzdělaný.

Geoffrey Chaucer byl pochován ve Westminsterském opatství. Jeho hrob se stal zárodkem pozdějšího „koutku básníků“ – Poet's Corner.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: