Gabriela Górska

polská, 1939 - 2013

Nahrávám...

Životopis

Povoláním podniková právnička. Řadí se k mladším polským autorům sci-fi. Před vědeckofantastickými povídkami psala prózu. Ve svých povídkách se zajímá především o morální odpovědnost člověka stojícího před novou skutečností danou technickým pokrokem, v němž už neplatí dosavadní mravní a právní normy, ale nové nebyly ještě vytvořeny.

Zdroj životopisu: Skleněné město

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Terry Pratchett

1948 - 2015