Koupit knihy

Fritz Habeck

rakouská, 1916 - 1997


Nahrávám...

Životopis

Fritz Habeck sa narodil 8. septembra 1916 ako jedno z piatich detí sudcu. Základnú školu navštevoval v Neulengbachu a Mödlingu a v roku 1935 absolvoval viedenský Stubenbastei. Študoval právo štyri semestre, potom bol prepustený na vojenskú službu, kde bol povýšený na poručíka (1940) a podplukovníka (1943). Zúčastnil sa kampaní v Poľsku a Rusku a zajali ho Američania počas invázie do Normandie v roku 1944, z ktorej sa v roku 1946 vrátil do Viedne. V roku 1948 pokračoval v štúdiu práva a doktorát získal 21. januára 1950. Po návrate zo zajatia pracoval ako novinár na voľnej nohe („Wiener Kurier“, „Arbeiterzeitung“), vyskúšal si pozíciu asistenta réžie (Theater an der Josefstadt 1946/47) a dramaturg (renesančná etapa 1947/48), pracoval ako hotelový riaditeľ v Tirolsku a od roku 1953 ako odborný asistent v Austrian Broadcasting Corporation, až kým nebol vedúcim literárneho oddelenia v štúdiu Wien od roku 1968 do dôchodku v roku 1977. Habeck pracoval aj ako prekladateľ. V rokoch 1978 až 1980 bol prezidentom rakúskeho klubu PEN.(zdroj životopisu: https://www.bibliothekderprovinz.at/autor/fritz-habeck/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882