Koupit knihy

Frithjof Schuon

švýcarská, 1907 - 1998


Nahrávám...

Životopis

Bol švajčiarsky metafyzik a duchovný majster nemeckého pôvodu, píšuci prevažne po francúzsky. Patril k myšlienkovej škole perennialistov alebo tradicionalistov. Frithjof Schuon sa narodil v Bazileji v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska 18. júna 1907. Bol mladším z dvoch synov Paula Schuona ktorý mal nemecký pôvod a Margarete Boehlerovej francúzsky hovoriacej Alsasanky. Jeho otec, bol prívetivý a vynikajúci muž, bol koncertným huslistom a v ich domácnosť nechýbala hudba, ale ani literatúra a duchovná kultúra. Schuonovci, hoci boli katolíkmi, zapísali svojich synov do luteránskeho katechizmu, ktorý prevládal v Bazileji. Na základnej škole sa Schuon stretol s budúcim metafyzikom a špecialistom na umenie Titusom Burckhardtom , s ktorým zostali celoživotnými priateľmi. Od desiatich rokov ho hľadanie pravdy viedlo k tomu, aby čítal nielen Bibliu, ale aj Upanišády , Bhagavad-Gítu a Korán , ako aj Platóna , Emersona , Goetheho a Schillera. Väčšinu svojho dlhého života strávil cestovaním po svete, spoznávaním rôznych tradícií a náboženstiev - najmä kresťanstva, islamu, hinduizmu a severoamerickej indiánskej kultúry. V roku 1932 pod vplyvom alžírskeho šejka Ahmada al-Alawího konvertoval na islam a pripojil sa k súfijskému rádu. Stretol sa a korešpondoval s René Guenonom, hlavným tvorcom doktríny integrálneho tradicionalizmu. Počas druhej svetovej vojny slúžil vo francúzskej armáde a po vojne nadviazal kontakt s pôvodnými obyvateľmi západnej časti USA. V priebehu rokov sa dozvedel o ich mýtoch a viere, až kým nebol v roku 1959 spolu s manželkou Catherine oficiálne prijatý do kmeňa Siouxov a v roku 1960 do kmeňa Krav.

Schuon sa často radí medzi predstaviteľov integrálneho tradicionalizmu, aj keď sám označil svoj prístup ako religio perennis - večné, základné náboženstvo, akýsi ezoterizmus, ktorý je v zásade spoločný pre väčšinu autentických náboženských systémov.
Schuon sa venoval aj maľbe - inšpirovalo ho predovšetkým umenie indiánov z oblasti Veľkých planín. Je autorom mnohých kníh o ezoterike, náboženstve a tradíciách.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882