František Pražák

česká, 1885 - 1947

Nahrávám...

Životopis

Studoval gymnázium ve Vysokém Mýtě, potom učitelský ústav v Hradci Králové. Po studiích působil jako učitel v Brně, od r. 1933 v Praze. V Brně se zasloužil o vznik České pedagogické společnosti (1914) a Ústřední pedagogické knihovny (1921), kde pracoval jako knihovník do r. 1933. V r. 1921 dal podnět k založení Pedagogické školy, z níž vznikla pozdější Škola vysokých studií pedagogických. S profesorem Babákem založil Společnost pro výzkum dítěte. Ve své publikační činnosti se věnoval odborné pedagogické tvorbě, dále je autorem knih věnovaných významným postavám naší kultury. Publikoval v odborných pedagogických časopisech, působil v řadě redakcí pedagogických a dětských časopisů (Národní listy, Čas, Dílna lidskosti, Pedagogické rozhledy).

Zdroj životopisu: Sdružení knihoven ČR

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019