Koupit knihy

František Kubica

česká, 1909 - 1973


Nahrávám...

Životopis

* 6. 3. 1909, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
† 28. 2. 1973, Hartvíkovice (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)

Narodil se 6. března 1909 v Novém Městě na Moravě v rodině drážního úředníka. Maturitu složil na třebíčském gymnáziu v roce 1928 a potom absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiu působil krátce v Brně a pak v letech 1937–1939 v Třebíči. Již od mládí se zabýval fotografováním a brzy se vypracoval natolik, že jeho snímky byly ještě za studií publikovány v oficiálních publikacích a propagačních brožurách. Zúčastnil se hojně společenského života a občas i publikoval. První báseň byla otištěna ještě za studentských let 2. února 1929 v almanachu pro III. Karneval ochotnické divadelní jednoty „Vrchlický“ v Třebíči. Řada jeho fotografií je ve sborníku Jubilejních oslav města Třebíče a třebíčského okresu 1335–1935 nebo v časopisu Našim Turistům (např. č. 4, červen 1935).
Roku 1938 nastoupil Dr. Kubica jako obvodní praktický lékař ve Starči. Ordinaci a byt měl na radnici. Zde mu zemřela ve dvou letech dcerka Eva na tehdy neléčitelný zápal plic. V roce 1945 odešel do Znojma, kde vydržel tři roky. V posledním roce svého působení zde vydal bibliofilsky Romanci o víně od Jaroslava Seiferta s původními litografiemi Antonína Strnadela a dodal ilustrace pro publikaci Karla Černého Život a dílo Prokopa Diviše. V letech 1948–1951 byl vězněn v Jáchymově a v Leopoldově. V Jáchymově působil, sám vězeň, jako vězeňský doktor na dole Rovnost. Díky tomu, že se velitel tábora nakazil pohlavní chorobou, kterou chtěl ututlat před nadřízenými i doma, donutil ho Kubica k vynesení řady zadržovaných dopisů a také jeden ze dvou exemplářů drobné sbírky básní vězněných skautů nazvané Přadénko z drátů. To mohlo knižně vyjít až v roce 2010 díky pražské knihovně Libri prohibiti.
Během věznění od něj odešla první manželka. Dr. Kubica se přestěhoval roku 1951 do Jihlavy, kde se následujícího roku znovu oženil a kde působil až do konce života. V novém manželství se mu narodily dvě dcery.
Později psal nebo dodával fotografie pro publikace: Krajská výstava kultury a osvěty. Katalog, Jihlava 1960; ZOO Jihlava 1961; Bítovsko. Foto a text. Jihlava 1962; Jihlava 1964; Pravěká a malovaná keramika na Moravě. 1966; Iglau. Binder von Ernst und jetzt. Heidelberg 1967; Podyjí. Foto a text. Jihlava 1968; Podyjí, československý Jadran. Brno 1969; Maturitní almanach abiturientů SVVŠ – III. D, 1968–1971 v Jihlavě; Vranovské přehradní jezero. Znojmo 1972 aj. Jeho fotografie ze Znojemska a Třebíčska byly využívány nakladatelstvím Orbis jako pohlednice. Pro jihlavské muzeum editoval krásné tisky A v tento kraj chodívám za krásou. Jihlava 1969 a Rodné zemi zpívám. Jihlava 1970. Druhý z nich byl z větší části odvezen do stoupy. Vybral pro ně básně svých oblíbených autorů, grafiky Bohumila Krátkého a své fotografie. Dr. František Kubica zemřel 28. února 1973 na mozkovou příhodu na katastru Hartvíkovic na vyhlídce své milované Wilsonovy skály, kam jel fotografovat.
Napsal: Není cesty v mém kraji, kterou bych někdy snad nepřešel. Není místa, jemuž by se vyhnuly mé kroky nebo mé oči. Co pahorků a návrší je rozvlněno na všechny strany! A v těch pahorcích je ševel větrů a šelestění stromů, v povětří chuť lip, mát a zpěv nebe k zpěvům země, která má a požaduje mnoho srdce.
Lehni si do trávy a uslyšíš jeho hlas, jak se tvého srdce ptá: že miluješ mně, řekni! A opakuj, opakuj v odpověď tu větu do klekání stříbrem zvonící!(zdroj životopisu: https://cs.isabart.org/person/66452)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976