Koupit knihy

Fedor Matejov

slovenská, 1954


Nahrávám...

Životopis

Fedor Matejov je slovenský literárny vedec a prekladateľ. V r. 1970 – 73 študoval na gymnáziu v Nových Zámkoch, 1973 – 79 slov. jazyk a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1979 – 81 ako redaktor vo vydavateľstve Tatran, 1981 – 87 bol vedeckým ašpirantom, od 1988 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 1996 – 97 prednášal slov. literaturu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vo vedeckej činnosti sa zaoberá problematikou modernej slov. poézie (M. Rúfus, J. Ondruš, J. Mihalkovič, I. Laučík a i.). Literárnovedné analýzy, kritiky a reflexie publikoval v odbornej tlači a v zborníkoch (Slov. literatúra, Tvorba a i.), preklady teoretických a esejistických textov publikoval časopisecky (J. Lotman, B. Groys a i.). Podieľa sa na pedagogickom spracovaní prehľadov slov. literatúry a jej prezentácii v zahraničí, spoluautor vydaní Čítame slovenskú literatúru 1 – 3 (1997 – 98), s P. Zajacom zostavil antológiu Od iniciatívy k tradícii (2005); autor knižného výberu svojich štúdií z rokov 1984 – 2000 Lektúry (2005) a monografie Fragmenty (2010) o problémoch literárnej kritiky a historiografie od 60. po 90. roky.(zdroj životopisu: https://www.litcentrum.sk/autor/fedor-matejov/zivotopis-autora)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Wilbur Smith

1933 - 2021