Koupit knihy

Eva Kočková

česká, 1929 - 2021


Nahrávám...

Životopis

30. 10. 1929–13. 8. 2021, Brno
RNDr. Eva KOČKOVÁ byla
více než 50 let zcela neoddělitelnou součástí brněnské pobočky VÚV TGM a problematiky hydrochemického hodnocení jakosti vod. Do VÚV TGM nastoupila hned po dokončení studia organické chemie na UJEP Brno v roce 1954, do důchodu odešla po dlouhém přesluhování až v roce 2005. S velkým zaujetím se po celou dobu věnovala širokému spektru výzkumných úkolů týkajících se nejen jihomoravských toků. Má neodmyslitelnou zásluhu na podrobných studiích ovlivnění jakosti vody v oblastech Novomlýnských nádrží, JE Dukovany a JE Temelín, NP Podyjí, Dolní Rožínky, znečištění hraničních toků s Rakouskem, zejména vlivu rakouské Pulkavy na jakost vody v Dyji, a mnoha dalších. Rodinou jí byli kolegové, v jejím případě spíše kamarádi všech generací. Jejím odkazem nezůstane jen množství vyřešených výzkumných úkolů, ale hlavně obrovská láska k profesi a lidem kolem ní.

Poslední rozhovor s RNDr. Evou Kočkovou dlouholetou pracovnicí Výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masaryka v oboru hydrochemie a hodnocení jakosti vod je na této stránce: https://www.vtei.cz/en/2019/12/interview-with-rndr-eva-kockova-a-long-time-employee-of-t-g-masaryk-water-research-institute-in-the-field-of-hydrochemistry-and-evaluation-of-water-quality/(zdroj životopisu: https://www.vtei.cz/2021/10/vz...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.