Ester Plicková

slovenská, 1928 - 2011

Nahrávám...

Životopis

Narodila sa 2. júla 1928 v Bratislave, vyštudovala FiF UK, pracovala v Slovenskom národnom múzeu, potom v Národopisnom ústave SAV (1955 - 1989). Zároveň pôsobila ako umelecká fotografka, vydala niekoľko publikácií (napr. Banská Štiavnica, Maľované salaše, Dunaj v Československu, Pozdišovské hrnčiarstvo, Krása hliny, Jadran) a fotografie aj vystavovala. Pochádza zo známej rodiny Plickovcov - jej otec bol historik Vladimír Plicka a strýkom fotograf a filmár Karel Plicka.

Zdroj životopisu: koktail.pravda.sk

Populární autoři: