Elisabeth Waters

americká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Americká sci-fi a fantasy spisovatelka, která se ovšem nejvíce proslavila svým vztahem k Marion Zimmer Bradley. Svou první povídku prodala roku 1980 Marion Zimmer Bradley pro sbírku „The Keeper's Price“, první z antologií „Darkover“. Její první román, fantasy „Changing Fate“ (1994), získal Gryphon Award. Působila jako tajemnice Marion Zimmer Bradley (a dříve bývala i její intimní družkou, dodnes spravuje její pozůstalost) a roku 2000 zveřejnila na internetu její jakousi „obhajobu“, která způsobila mnoho kontroverzí (jednalo se o popření údajného přispívání M.Z. Bradley k nelegálním aktivitám jejího bývalého muže Waltera Breena, jež zahrnovaly pohlavní zneužívání dětí – a za něž byl Breen roku 1992 odsouzen k deseti letům vězení). Elisabeth Waters je spolu s Marion Zimmer Bradley rovněž autorkou románu „Lady of the Trillium“ (1995) a sama napsala řadu povídek a esejů. V současnosti spravuje trust Marioniny literární tvorby (Marion Zimmer Bradley Literary Works Trust).

Zdroj životopisu: Wikipedia, http://www.sff.net/people/stephen.goldin/mzb/inde

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996