Koupit knihy

Elena Miroššayová

slovenská, 1948


Nahrávám...

Životopis

Je slovenská archeologička. Po ukončení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne (dnes Masarykova univerzita) , kde študovala odbor prehistória - klasická archeológia, nastúpila do zamestnania na košické pracovisko Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracuje dodnes. Počas svojho pôsobenia v Košiciach viedla a vedie archeologické výskumy od Spiša po Východoslovenskú nížinu. Mnohé z jej nálezov spracovaných v súhrnných štúdiách prispeli k poznaniu kultúrneho vývoja osídlenia východného Slovenska v dobe železnej.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
Jules Verne

1828 - 1905