Koupit knihy

Egyd Pepich

slovenská, 1923 - 2006


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský a československý generál, politik Komunistickej strany Slovenska, februárový poslanec Slovenskej národnej rady a Národného zhromaždenia ČSSR a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a minister vnútra vlád Slovenskej socialistickej republiky.

Pochádzal z chudobnej rodiny z 11 detí. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Vtedy pôsobil ako osvetový dôstojník 9. práporu 4. brigády 1. československého armádneho zboru. Na základe väzieb a spomienok z doby vojnových bojov sa potom stal čestným občanom obce Stráňavy a zaslúžil sa o jej rozvoj. Začiatkom 90. rokov 20. storočia tak táto obec mala ako jedna z mála na Slovensku kompletne vybudované inžinierske siete. Neskôr vyštudoval vojenskú školu a dosiahol hodnosť generála Československej ľudovej armády. Získal 11 štátnych a vojenských vyznamenaní.

Vo voľbách roku 1954 bol zvolený do Slovenskej národnej rady. Vo voľbách roku 1960 bol zvolený za KSS do Národného zhromaždenia ČSSR za Stredoslovenský kraj. V Národnom zhromaždení zasadal až do konca funkčného obdobia parlamentu, teda do volieb v roku 1964.

V rokoch 1955 – 1973 sa uvádza ako účastník zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Vysočanský zjazd KSČ ho zvolil za člena Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Po federalizácii Československa zasadol roku 1969 do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, kde zotrval do konca volebného obdobia, teda do volieb v roku 1971. Zastával aj vládne posty. Vo vláde Štefana Sádovského a Petra Colotka a prvej vláde Petra Colotka bol v rokoch 1969-1973 ministrom vnútra Slovenskej socialistickej republiky.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968