Edmondo de Amicis

italská, 1846 - 1908

Nahrávám...

Životopis

Edmondo De Amicis (*21. říjen 1846 -†11. březen 1908) byl italský spisovatel, novinář, básník a autor dětské literatury.

Edmondo de Amicis se narodil ve městě Oneglia v provincii Imepria v Ligurském kraji u Janovského zálivu. Po gymnazijních studiích v Cuneu navštěvoval přípravnou vojenskou školu v Turinu, později kadetní školu v Modeně, získal hodnost poručík a stal se důstojníkem armády Italského království. Bojoval v bitvě u Custozy (1866) během války o nezávislost, tato událost ho poznamenala a posléze dovedla k rozhodnutí opustit armádu. Ve Florencii napsal svá první díla, týkající se frontových zkušeností, jsou sebrány v knize Vojenské povídky (Karmela, Originelní ordonance, Letní pochod). Poprvé byly publikovány v italském časopise Ministerstva obrany v roce 1868. Zde jako dvaadvacetiletý překvapil tím, že napsal čtivý povídkový soubor z vojenského života, který obsahuje jak veselé výjevy, tak dojemné scény a kniha ukazuje autora jako člověka se sklonem k moralizování. V roce 1870 vstoupil do redakce časopisu La Nazione in Rome, a jeho korespondence z té doby sloužila jako základ pro jeho cestovní zápisky: Španělsko (Spagna), Holandsko (Olanda), Zápisky z Londýna (Ricordi di Londra), Maroko (Marocco), Cařihrad (Costantinopoli), Zápisky z Paříže (Ricordi di Parigi). Nejnověji byla Costantinopoli vydána v roce 2005 s předmluvou, kterou napsal Umberto Eco.

Román Srdce byl vydán nakladatelstvím Treves 17. října 1886, v Itálii je to první školní den. Úspěch díla byl obrovský: v několika měsících byl reeditován v zemi autora 40x a přeložen do deseti jazyků.

De Amicisovo dílo má hluboce národní náboj a silnou vazbu na sociální cítění (tento trend je zdůrazněn v románu Srdce). V roce 1896 se Edmondo de Amicis přidal k Italské socialistické straně. V knihách Přátelé (Gli Amici) a Kočár pro všechny (La Carroza di tutti) rozvinul kaleidoskop lidských typů, zejména v druhém díle podává deník celoročního života v tramvaji, neboť tramvaj je ten „kočár pro všechny“, vystihuje zde postavy ze všech společenských tříd.

V románu Na oceáně (Sull Oceano) se věnuje problému italské emigrace a proti životu majetných cestujících v první třídě staví obraz nemajetných lidí v podpalubí.

De Amicis zemřel v přístavním městě Bordighera. Poslední roky byly poznamenány smrtí jeho matky, spory se ženou a sebevraždou syna Furia a a trávil je v odloučení. Furio a jeho bratr Ugo ve školním věku byli předlohou a inspirací pro postavy románu Srdce.

Zdroj životopisu: www.wikipedia.cz