Daniel Vetter

česká, 1592 - 1669

Nahrávám...

Životopis

Daniel Strejc Vetter pocházel z Hranic.
Byl to člověk velice vzdělaný, spisovatel, cestovatel, bratrský tiskař, udržovatel tradic kralické tiskárny, přítel a podporovatel J. A. Komenského.

Pocházel z početné rodiny správce hranického bratrského sboru Jiřího Strejce. Daniel se narodil roku 1592, podobně jako jeho přítel a spolupracovník J. A. Komenský. Daniel Strejc i J. A. Komenský studovali v německém Herbornu. V roce 1613 odešel Daniel Strejc na univerzitu do Heidelberku, kde se stal učitelem češtiny nejstaršího syna proslulého „zimního krále“ Fridricha Falckého, Bedřicha Jindřicha. V roce 1623 ho zaznamenáváme v seznamu posluchačů leidenské univerzity, v roce 1632 se v polském Lešně setkal s Komenským, kterému tiskl a vydával některé jeho spisy. Jako čtyřicetiletý se oženil s Komenského schovankou, Polkou Kristinou Poniatowskou. Po roce 1669 zprávy o Danielu Strejci Vetterovi mizí.

Jeho nejslavnějším dílem je spis Islandia.

(oproti původnímu textu zkráceno a upraveno)

Zdroj životopisu: http://www.mesto-lipnik.cz/kultura/osobnosti/osobnosti-w-z.h

Populární autoři: