Charles De Coster

belgická, 1827 - 1879 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Charles Theodore Henri De Coster (20. srpen 1827, Mnichov – 7. květen 1879, Ixelles) byl belgický, francouzsky píšící spisovatel. Jeho nejznámějším dílem je Čtení o Ulenspiegelovi, o jeho rekovných, veselých a slavných příhodách a o Lammovi Goedzakovi v zemi Flanderské a jinde z roku 1867, v Česku vydané jako Pověst o Ulenspieglovi.
Narodil se v Mnichově, záhy se rodina přestěhovala do Bruselu, kde Charles De Coster vyrůstal a začal pracovat jako bankovní úředník. Zajímal se o historii, literaturu a poezii a ve svých dvaceti letech se stal jedním se zakladatelů malého literárního klubu Les Joyeux. Od roku 1850 studoval na Université libre de Bruxelles. Jak název školy napovídá, liberární, demokratické a proticírkevní prostředí na univerzitě, natrvalo ovlivnilo názory a postoje mladého studenta.
Po ukončení studia pracoval nejprve jako novinář. V letech 1860 – 1864 se stal sekretářem Královské komise pro zveřejňování starých zákonů a nařízení. V archivech načerpal rozsáhlé znalosti o čarodějnictví, domnělých čarodějnických praktikách a procesech s tím souvisejících. Tyto poznatky pak využil v některých svých románech. V té době pobýval v Bruselu, v exilu, francouzský revolucionář a představitel utopického socialismu Auguste Blanqui. Jeho spolubojovník, poručík a doktor medicíny Louis Watteau, poskytl De Costerovi cenné poznámky o různých projevech náboženského fanatismu v historii, ze kterých pak vycházel při své práci archiváře i spisovatele.
V roce 1870 se De Coster stal profesorem obecné historie a francouzské literatury na vojenské akademii. Jeho práce státního zaměstnance, o kterou usiloval několik let, ale příliš nevynášela a často se nacházel ve finančních potížích.
Zemřel v květnu roku 1879 v Ixelles a je pohřben na místním hřbitově.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Coster

Populární autoři: