Augustine Calmet

francouzská, 1672 - 1757

Nahrávám...

Životopis

Augustine Calmet byl významným církevním hodnostářem a spisovatelem. Narodil se 26.2.1672 v Ménil-la-Horgne u Commercy, v kraji Lorraine ve Francii. Vzdělání se mu dostalo v benediktinském opatství Breuil a v roce 1688 vstoupil do tohoto řádu v opatství St. Mansuy v Toul. 17.3.1696 byl vysvěcen na kněze a ustanoven učitelem filosofie a teologie v opatství Moyen-Moutier. Zde začal sbírat materiál na svůj historický komentář bible. V roce 1704 byl poslán do Münsteru jako zástupce opata a profesor exegeze (výkladu bible). Tam též toto svoje významné a monumentální dílo dokončil. První svazek vyšel v roce 1707 pod názvem Commentaire littéral sur tous les livres de l'Ancient et du Nouveau Testament (Vědecký komentář ke všem knihám Starého a Nového zákona).
V průběhu života napsal ještě řadu dalších pojednání o bibli. V roce 1715 byl zvolen představeným kláštěra v Lay-Saint Christophe a v roce 1719 opatem v St.-Léopold v Nancy. V roce 1729 se stal opatem ještě významnějšího kláštěra v Senones u Saint Dié. Dvakrát mu bylo svěřeno předsednictví církevní kongregace. Papež Benedikt XIII. jej chtěl dvakrát jmenovat biskupem, ale Calmet vždy odmítl. Zemřel 25.10.1757 v Senones.

Zdroj životopisu: Dom Calmet - Pojednání o upírech