Anton Kret

slovenská, 1930 statistiky

Nahrávám...

Životopis

* 10. apríl 1930, Smižany
je dramaturg, teatrológ, prekladateľ, publicista. Pseudonym: Anton Semko

Životopis

Roku 1955 absolvoval štúdium divadelnej vedy (odbor dramaturgia) na VŠMU v Bratislave, 1966 CSc., 1967 PhDr. Pôsobil na Povereníctve kultúry SNR (1955-1959) a v SND v Bratislave ako hlavný dramaturg (1959-1963 a 1971-1992). Externe prednáša na VŠMU v Bratislave (od 1959) predmet estetika divadla a dejiny slovanských divadiel a drámy a na Akadémii umení v Banskej Bystrici predmet analýza dramatického diela. Bol šéfredaktorom časopisov Javisko (1992-1996) a šéfredaktorom súkromného vydavateľstva (1996-1998). Napísal desiatky štúdií a doslovov ku knižným vydaniam teatrologických a dramatických prác, množstvo kritík a recenzií z oblasti profesionálneho divadla. Celoživotne sa venuje ochotníckemu divadlu, napísal stovky článkov, recenzií a metodických materiálov. Okrem toho je autorom rozhlasových hier, odborných publikácií. Z ruštiny preložil takmer 150 divadelných hier a 10 teoretických prác o divadle.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři: