Koupit knihy

Ante Fiamengo

chorvatská, 1912 - 1979


Nahrávám...

Životopis

Bol chorvátsky sociológ , jeden z priekopníkov sociológie v Chorvátsku. Narodil sa v Komiži na ostrove Vis. V roku 1935 dokončil učiteľskú školu, potom krátko pôsobil ako učiteľ. Ešte pred vojnou ukončil štúdium na filozofickej fakulte v Belehrade a bol účastník robotníckeho hnutia a od roku 1940 bol členom Zväzu komunistov Juhoslávie. Počas existencie Nezávislého štátu Chorvátsko bol zatknutý väznení v ustašovských táboroch a v nacistickom tábore v Grazi. Koncom vojny sa mu podarilo utiecť a pripojil sa k slovinským partizánom. Po vojne sa venoval vedeckej a pedagogickej práci. V roku 1955 získal doktorát v Záhrebe. Názov jeho dizertačnej práce bol Kozmopolitizmus a proletársky internacionalizmus. Väčšinu svojich prác publikoval v troch hlavných oblastiach: všeobecné teórie a dejiny sociologického myslenia, sociológia náboženstva a politická sociológia. Veľkou mierou prispel k štúdiu náboženského fenoménu. Korene hľadal v odcudzení človeka v modernej spoločnosti. V politickej sociológii je stredobodom jeho diskusií robotnícka samospráva a samosprávny socializmus, v ktorých ako sociológ a angažovaný sociálny pracovník vidí podmienky a možnosti vyslobodenia človeka a spoločnosti z triedy a byrokratických okov moderných spoločností. Jeho najslávnejšie dielo je učebnica marxistickej sociológie s názvom Základy všeobecnej sociológie ktorá bola publikovaná v Sarajeve v roku 1961. Na tejto učebnici boli vychované viaceré generácie študentov. Fiamengo študoval najmä teoretické dedičstvo dvoch zakladateľov modernej sociológie, Saint-Simona a Augusta Comteho. Bol jedným z prvých redaktorov časopisu Politické myslenie. Veľkou mierou prispel k založeniu Fakulty politických vied v Záhrebe. Tam bol zvolený za riadneho profesora. Na fakulte politických vied pôsobil až do svojej smrti.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015