Anna Seghers

německá, 1900 - 1983

Nahrávám...

Životopis

Anna Seghersová, vlastním jménem Netty Radvanyiová, rozená Reilingová, (19. listopadu 1900 Mohuč – 1. června 1983 Východní Berlín), německá spisovatelka a esejistka.

Narodila se v roce 1900 v německé Mohuči v rodině židovského obchodníka se starožitnostmi a znalce umění Isidora Reilinga a Hedwigy Reilingové (rozené Fuldové). Vystudovala historii, dějiny umění a sinologii v Kolíně nad Rýnem a Heidelbergu; v roce 1924 získala doktorát za dizertaci o Rembrandtovi. V roce 1925 se provdala za maďarského sociologa Lászla Radványiho, se kterým měla dvě děti - syn Peter se narodil v roce 1926 a dcera Ruth v roce 1928 - a se kterým se rok nato přestěhovala do Berlína.

V roce 1927 uveřejnila svou první povídku Grubetsch pod pseudonymem Seghers - ten byl odvozen od jména jejího oblíbeného nizozemského malíře Herkula Segerse. V roce 1928 vstoupila do Komunistické strany Německa a o rok později do Svazu proletářsko-revolučních spisovatelů Německa.

V roce 1933 byla po nástupu nacismu k moci zadržena Gestapem, ale podařilo se jí přes Švýcarsko utéct do Paříže. V nacistickém Německu byly její knihy posléze zakázány a páleny.

V Paříži spolupracovala při vydávání časopisu Neue Deutsche Blätter, po dobytí Francie byl její muž zatčen a internován v táboře La Vernet v jižní Francii. Seghersová se přestěhovala do Marseille, kde bojovala o jeho propuštění a hledala cestu k emigraci.

V březnu roku 1941 se jí s celou rodinou podařilo přes Martinik a New York emigrovat do Mexika, usazuje se v Mexico City a v roce 1942 zde píše svůj nejslavnější román Sedmý kříž, který byl v roce 1944 Fredem Zinnemannem zfilmován.

V roce 1947 se vrací zpět do Německa. Usazuje se v Západním Berlíně. V roce 1950 se přestěhovala do Východního Berlína, účastní se 1. světového mírového kongresu a spoluzakládá Německou akademii umění. Od roku 1952 byla předsedkyní Svazu spisovatelů Východního Německa, kterou zůstala až do roku 1978, poté zůstala jeho čestnou předsedkyní. Ve stejném roce umírá její manžel, Seghersová umírá ve Východním Berlíně roku 1983.

Zdroj životopisu: česká wikipedie