Anna Nečová

slovenská, 1955

Nahrávám...

Životopis

Anna Nečová, rod. Bojčíková, sa narodila 3. mája 1955 v obci Ploské, časť Ortáše, v okrese Košice.
Základnú školu vychodila v Ortášoch (1. – 4. triedu) a v Budimíre (5. – 9. triedu). Gymnázium absolvovala na Šrobárovej ulici v Košiciach (1970 – 1974).
Pracovala ako účtovníčka v ČSAD, potom ako hydrometeorologička v SHMÚ Košice, pobočka vo Vtáčkovciach. Medzitým prežila jeden rok (1980) s manželom a deťmi v Togliatti (ZSSR) a tri mesiace v Tanzánii (1985). Žije v maličkej obci Vtáčkovce (20 km od Košíc), ktorá má 1015 obyvateľov, z toho 930 Rómov. Po zrušení pobočky SHMÚ si založila živnosť a prevádzkovala v obci predajňu potravín (do r. 2000). Tri roky sa starala o chorého otca, po jeho smrti odišla pracovať na živnosť do Rakúska ako opatrovateľka. Je vydatá, manžel Ján Nečo, má tri deti a štyri vnúčatá.
O literatúru sa zaujímala od štúdií na gymnáziu, kde bol jej triednym profesorom básnik Juraj Pado. Venuje sa písaniu kratších prozaických diel, najmä rozprávok. Vyhrala 1. miesto v súťaži Ladislava Novomeského v Košiciach (asi 2002). S deťmi divadielka z Ortáš nacvičila osem svojich rozprávok, s ktorými vystupovali po okolitých obciach v okolí Košíc i v Košiciach, kde hrali sme estrády... (2002 – 2008). Nahrala CD s vlastnými piesňami (na motívy rakúskych piesní, nie kópie) s ľudovou hudbou Štefana Cínu (2014) v nahrávacom štúdiu ESPRIT. Tri knihy rozprávkových próz jej vyšli vo Vydavateľstve Michala Vaška, ďalšie tri vydala vo vlastnom náklade. Od roku 2013 je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

Zdroj životopisu: http://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/necova-anna/

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015
Karel Čapek

1890 - 1938