Andrej Dvorský

slovenská, 1924

Nahrávám...

Životopis

MUDr. Andrej Dvorský, CSc.
Popredný sovenský gastroenterológ.
Atestoval v Bratislave v r. 1966.
Patrí medzi zakladajúcich pracovníkov Výskumného ústavu výživy ľudu (VÚVĽ), kde pracoval ako samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľa a aj ako riaditeľ.
Sledoval metabolické poruchy po cholecystektómii, podrobne rozpracoval metabolické a nutričné zmeny po resekcii tenkého čreva a ich ovplyvnenie výživou, skúmal otázky výživy tukmi pri cirhóze pečene. V ústave založil endoskopické pracovisko a veľa lekárov do endoskopií zacvičil. Založil endoskopickú sekciu pri SSGV a veľa rokov bol jej predsedom. Ako prvý na Slovensku (1965) používal gastrofibroskop ACMI, navrhnutý Hirschowitzom a s ním aj o jeho výhodách a nevýhodách priamo diskutoval. Aj vo svete sa preslávil svojou metódou nepriamej bulboskopie. Ako prvý u nás endoskopicky sledoval hojenie vredov duodéna.
Je autorom a spoluautorom niekoľkých kuchárskych kníh - snaha zvýšiť kultúru stravovania a povedomie o racionálnej a zdravej výžive.

Zdroj životopisu: http://www.sgssls.sk/

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996