Alois Vojtěch Šmilovský

česká, 1837 - 1883

Nahrávám...

Životopis

Vlastním jménem Alois Schmillauer se narodil 24. ledna 1837 v Mladé Boleslavi, kde měl jeho otec obchod s mýdlem a byl městským radním. Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi a potom v Praze, kde také vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy.

Na své první místo nastoupil v roce 1860 do Klatov jako suplující profesor, protože zkoušky dokončil až po osmi letech a teprve potom se mohl stát řádným profesorem. Vyučoval český jazyk a přírodopis. Jako profesor nebyl příliš oblíbený, studenti se mu posmívali pro jeho svéráznost a samolibost. Jeho žákem byl také Jaroslav Vrchlický, který jej chválil pro jeho nadání a inteligenci, ale na druhé straně mu vytýkal strnulost a osobnostní negativní vlastnosti.

V Klatovech žil Šmilovský velmi bohatým společenským a kulturním životem. Založil pěvecký spolek Šumavan, pro který skládal libreta písní, sám také zpíval a hrál divadlo. Pro toto divadlo složil několik divadelních her, které však nebyly příliš úspěšné. Zorganizoval pohřeb básníka Rudolfa Mayera v roce 1865 a v roce 1868 zorganizoval Krameriovu slavnost v Klatovech. Po dvou nevydařených milostných vztazích se oženil v roce 1870 s Annou Bílou.

V roce 1873 nastoupil jako profesor na gymnázium v Litomyšli, kde se setkal se začínajícím profesorem Aloisem Jiráskem (významnou osobou tamnější smetánky byla také spisovatelka Teréza Nováková). Jeho povídky z té doby jsou vzpomínkami na klatovský pobyt.

Od roku 1877 působil jako školní inspektor na litomyšlsku a poličsku. Zemřel 20. června 1883 v Litomyšli.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996