Albert Vyskočil

česká, 1890 - 1966

Nahrávám...

Životopis

Velký inspirátor a vykladač Albert Vyskočil ovlivnil řadu věkově mladších kritiků svou zaujatostí proti jakékoliv dogmatičnosti při výkladu básnického díla prostředky stojícími mimo řád poezie. („Ideologie může být vybudována z přeludu, ale umění nemůže být uchopeno leda za skutečnost, za realitu,“ - Básníkovo slovo, 1933.) Poezie Vyskočilovi musí být vymaněna z oblasti ideologie a ze služebnictví idejím, a naopak nelze ji hodnotit skrze cokoli vnějšího, skrze vnější ideje, vnější systémy a programy, nýbrž z ní samé, z jejího řádu imaginativního a z jejího vnitřního ústrojenství (Básníkova cesta, 1927). Takto „vnitřně ustrojenou“ poezii viděl v Máchovi (zde jeho objevitelské máchovské studie stály na samém začátku vřazení tohoto básníka do kontextu české poezie současné, ale i do barokního dědictví; první studie o Máchovi pochází z roku 1913, kdy znamenalo kus odvahy o Máchovi se vůbec zmínit). Oproti inspiracím z románského světa u většiny našich kritiků Albert Vyskočil vycházel ze světa anglosaského (Poe, Keats, Carlyle), dokonce i po stránce stylistické. Jeho ojedinělost spočívala i v neobyčejně širokém záběru historickém (eseje o českém baroku a o národním obrození), v překladatelském díle a v ediční činnosti (výbory z Máchova díla, pětisvazkové dílo Josefa Václava Sládka, s nímž byl vzdáleně spřízněn, a vůbec spolupráce s Pourovou edicí a s nakladatelstvím Vyšehrad).

(In: Zdeněk Rotrekl, Skrytá tvář české literatury)

Vydané publikace:
Básníkova cesta - Ladislav Kuncíř, Praha 1927
K. H. Mácha. Dílo - Plejada, Praha 1929
Na pokraji dnů (verše) - Pourova edice, Praha 1932
Básníkovo slovo - Pourova edice, Praha 1933
Básník. Studie máchovské otázky - Melantrich, Praha 1936
Znamení u cest - Nakladatelství Brněnské tiskárny, Brno 1947
Kryštof Kolumbus. Život a význam objevitele globu - Krystal, Olomouc 1947
Kritikova cesta (kritiky, recense, poznámky a texty z let 1913-1956) - Vetus Via, Brno 1998

Zdroj životopisu: /www.vetusvia.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994