Alasdair Gray

skotská, 1934 - 2019

Nahrávám...

Životopis

Kdo je vlastně Alasdair Gray? Na záložce knih vidíme postaršího, podsaditého Glasgowana a z textu víme, že se živí psaním příběhů a kreslením. To je skoro vše - málo a zároveň hodně. Důležitý je zejména odkaz ke Glasgowu – kromě toho, že se v tomto městě 28. prosince 1934 narodil, vystudoval uměleckou školu a prožil celý život, je toto město (a jeho blízké okolí) neoddělitelně spjato s celým jeho dílem. „Nemyslím si, že by Glasgow byl lepší město než kterékoli jiné, ale vše, co vím o nebi a pekle, jsem se naučil zde, a tak jej používám jako základ, na kterém stavím, přestože to někdy zakrývám – stejně jako Swift, který psal o ostrově obydleném trpaslíky, a ve skutečnosti popisoval Anglii,“ prohlásil v jednom rozhovoru. Po studiu na umělecké škole vystřídal několik zaměstnání: pracoval jako učitel, autor divadelních kulis, tvořil nástěnné malby. V sedmdesátých letech se pak začal intenzivněji věnovat literatuře – sblížil se s několika dalšími autory a pod vedením básníka a kritika Philipa Hobsbauma utvořili neformální literární skupinu, do níž kromě Graye patřili např. prozaik James Kelman či básník Tom Leonard. Právě v prostředí této neformální literární skupiny dokončil v roce 1976 Alasdair Gray svůj první (a patrně nejznámější) román Lanark.

Na knize Gray podle vlastních slov pracoval již od padesátých let, avšak konečné podoby doznala právě až pod vlivem diskusí se členy výše zmíněné skupiny – a téměř okamžitě se jí dostalo vřelého přijetí. Spisovatel Anthony Burgess dokonce (trochu nadsazeně) označil Graye za největšího skotského autora po Walteru Scottovi.

Zdroj životopisu: Ladislav Nagy

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996