Adam Zalužanský ze Zalužan

česká, 1555 - 1613

Nahrávám...

Životopis

Adam Zalužanský ze Zalužan byl český botanik a lékař.

Adam Zalužanský ze Zalužan pocházel z rytířské utrakvistické rodiny. Vystudoval pražskou univerzitu a stal se v roce 1584 mistrem svoboných umění.

Adam Zalužanský pracoval jako správce městské školy v Praze
U svatého Jindřicha a v Hradci Králové. Poté pokračoval ve studiích v Německu. Do
Prahy se vrátil v roce 1587 jako doktor lékařství.
Stal se profesorem a děkanem. V roce 1593 byl rektorem Karlovy univerzity.

V roce 1594 se Adam Zalužanský oženil. To však bylo profesorům univerzity zakázáno, proto byl zbaven všech univerzitních funkcí. Usadil se proto na Starém Městě pražském jako praktický lékař. Brzy se stal velmi proslulým.

Adam Zalužanský se zajímal o náboženské otázky. Usiloval o sjednocení utrakvistů s Jednotou bratrskou.

Po vypuknutí morové epidemie v Praze v roce 1613 obětavě léčil němocné. Sám se však nakazil a zemřel.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Agatha Christie

1890 - 1976
George Gamow

1904 - 1968