Adam Wiśniewski-Snerg

polská, 1937 - 1995

Nahrávám...

Životopis

Jeho první román Robot (1973) byl o rok později zvolen nejzajímavější SF knihou poválečného třicetiletí v Polsku a naráz získal autorovi proslulost. Dobrodružný děj Robota má několik významových rovin a filozofický podtext. Odehrává se v podzemním krytu odříznutém od povrchu Země, do kterého uprchli obyvatelé města, a pokusy o proniknutí ven tvoří hlavní dějovou linii románu. Autor vede čtenáře k zamyšlení, zda přírodní zákony nejsou umělým výtvorem nám nadřazených bytostí, jejichž existenci nedokážeme postihnout. Sklon k determinismu, který se projevuje v Robotovi, ještě důrazněji vystoupil ve druhé knize Według łotra (Podle lotra, 1978), jejíž hrdina jednoho dne zjistí, že se město proměnilo ve filmovou dekoraci a obyvatelé v naprogramované figuríny. Pokouší se poznat podstatu této proměny, proti své vůli je však vmanévrován do úlohy gangstera. V podobném trendu pokračoval W.-S. i v knize Nagi cel (Holý cíl, 1980), v níž hibernovaní lidé čekají na možnost zúčastnit se třírozměrných televizních představení řízených počítači. Uvedené romány jsou částí cyklu, do kterého patří ještě Arka (Archa, 1989) a Każdemu niebo (Každému nebe). W.-S. napsal pouhé tři povídky, z nichž dvě vyšly č. a s.–Anděl násilí (in: Touha po modrém nebi, 1981) a Oáza (in: Fantastika '80, 1980; s. in: Volanie na Mliečnej cestě, 1989).

Zdroj životopisu: Encyklopedie literatury science fiction

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882

Adam Wiśniewski-Snerg - knihy

Žánry autora

Romány Sci-fi Fantasy

statistiky autora