Adam Václav Michna z Otradovic

česká, 1600 - 1676

Nahrávám...

Životopis

Adam Václav Michna z Otradovic (asi 1600 – 1676) byl český raně barokní básník, skladatel a varhaník. Pocházel ze staré rodiny vladycké a byl dlouhá léta varhaníkem ve svém rodišti, Jindřichově Hradci, kde měl i dům a obchod s vínem. Úpadek všeho národního života
po Bitvě na Bíle hoře a zvláště také pokleslost umění hudebního dotýkaly se bolestně Michny a povzbudily ho k napsání jeho nejslavnějších děl.Roku 1673 také učinil značnější odkaz ve prospěch hudebníků studujících v semináři u sv. Vita. Zemřel někdy na sklonku XVII. stol., ježto připomíná se jeho píseň o sv. Mikuláši, složená r. 1688.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
George Gamow

1904 - 1968
Bertrice Small

1937 - 2015