Přidat knihu

Knihy

»

Právo

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu?
Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu?
H. Nováková
Dvojí občanství v českém právu
Dvojí občanství v českém právu
F. Emmert
Specifika dokazování v daňovém řízení
Specifika dokazování v daňovém řízení
V. Sochorová
Mzdy a mzdové systémy
Mzdy a mzdové systémy
I. Tomší
Zákoník práce 2013 v praxi
Zákoník práce 2013 v praxi
L. Neščáková
Autorský zákon a předpisy souvisící
Autorský zákon a předpisy souvisící
. Kolektiv autorů
Zákon o účetnictví s komentářem
Zákon o účetnictví s komentářem
J. Pilátová
Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů
Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů
J. Lasák
Smlouva o tichém společenství
Smlouva o tichém společenství
J. Kožiak
ÚZ č.1025 - Základy evropského práva
ÚZ č.1025 - Základy evropského práva
. Kolektiv autorů
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století
K. Malý
Základy softwarového práva
Základy softwarového práva
M. Maisner
Sociální právo České republiky
Sociální právo České republiky
I. Tomeš
Rodinné firmy na rozcestí
Rodinné firmy na rozcestí
J. Martel
Na programu je zvíře
Na programu je zvíře
. neznámý
Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky. Firma v konkurzním řízení
Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky. Firma v konkurzním řízení
I. Schelleová
Firemní kultura a lidské zdroje
Firemní kultura a lidské zdroje
Z. Šigut
Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
P. Mikeš
Civilné právo procesné
Civilné právo procesné
M. Števček
Trestní zákon Komentář
Trestní zákon Komentář
F. Púry
Správní právo I.
Správní právo I.
R. Pomahač
Základy práva pro neprávníky
Základy práva pro neprávníky
J. Horáková
Podnikatel a jeho právní vztahy
Podnikatel a jeho právní vztahy
S. Plíva
Nebytové prostory
Nebytové prostory
M. Selucká
Exekuce srážkami ze mzdy 2014
Exekuce srážkami ze mzdy 2014
J. Breburda
Slovník základních pojmů z práva
Slovník základních pojmů z práva
R. Ryska
Občanský zákoník Komentář
Občanský zákoník Komentář
M. Škárová
Československé pracovní právo
Československé pracovní právo
J. Hromada
Praktická personalistika - zaměstnanec, zaměstnavatel, stát, vztahy, práva, povinnosti
Praktická personalistika - zaměstnanec, zaměstnavatel, stát, vztahy, práva, povinnosti
B. Kahle
Teorie práva
Teorie práva
V. Knapp
Dějiny českého ústavního práva
Dějiny českého ústavního práva
K. Schelle
Anglicko-český právnický slovník
Anglicko-český právnický slovník
M. Chromá
Vývoj slovenského právneho poriadku
Vývoj slovenského právneho poriadku
J. Beňa
1 2 3 4 5 6 7 >