Příhody Václava Vratislava z Mitrovic

kniha od:


Koupit

Václav Vratislav z Mitrovic, syn nezámožného šlechtice, se zúčastnil patnáctiletý jako "komorní pachole" poselství Fried. Krekvice do Cařihradu. Poselstvo neslo sultánovi bohaté dary, vlastně potupné výkupné. Co zažilo cestou, z Vídně přes Ostřihom, již turecký, Budín, Srbský Bělehrad, Sofii, potom život a zajetí v Cařihradě samém, o tom vypráví Vratislav. Život Čechů, napřed příjemný, se změnil v nevýslovná muka. Krekvic byl utrýzněn, ostatní odsouzeni k smrti, ale pak ukováni na galejích. Teprve po dvou letech byli za veliké výkupné propuštěni. Silné dojmy své mladistvé, živě vnímavé duše vypravuje Vratislav, pro kterého se ustálila přezdívka Turček, svěže, s dojemnou, rozkošnou upřímností, bez nadsazování, řečí plynnou, často i s osvěžujícím humorem. "Příhody" se zařadily mezi nejpůvabnější a nejcennější knihy naší starší literatury....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/33_/332625/big_prihody-vaclava-vratislava-z-mitrov-N6l-332625.jpg 426
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (1)

"Příhody Vratislavovy byly také hojně vydávány tiskem.
První jest vydání, které pořídil František Martin Pelcl. Má název:

Příhody Vácslava Vratislava svobodného pána z Mitrovic, které on v tureckém hlavnm městě Konštantynopoli viděl, v zajetí svém skusil a po šťastném do vlasti navrácení sám léta Páně 1599 sepsal; nyní pak František Martin Pelzel na světlo vydal.

S potvrzením císařské královské cenzury. V Praze.
Nákladem Jana Michala Samma, na Malé Straně: 1777.
V čele vydání jest rytina, reprodukovaná v této knize na straně 161.
Památná jest předmluva tohoto vydání, v níž Pelcl vykládá důvody, které ho k němu povzbudily."

(úvod, Příhody Václava Vratislava z Mitrovic - opatřené úvodem, poznámkami a slovníkem, připraveno Václavem Ertlem, 1927) (Cusco)