zahraniční politika

štítky

86 knih

Ve stínu studené válkyVe stínu studené války2011, Jan Wanner

Podtitul: "Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1958-1960". Během let 1956–1960 proběhlo na Středním východě velmocenské „střídání stráží“. Britské a francouzské pozice v regionu byly natolik oslaben... více


Česká politika a Rusko 1848-1914Česká politika a Rusko 1848-19142004, Vratislav Doubek

Kniha se zabývá zrodem českých politických elit v průběhu 19. století a jejich vymezováním vůči rozvíjejícímu se slovanskému světu v čele s Ruskem. Chápání ruské otázky bylo klíčovým faktorem při formování moderní české ... více


Žralok nebude nikdy tak silný: Československá zahraniční politika vůči Německu 1945-1948Žralok nebude nikdy tak silný: Československá zahraniční politika vůči Německu 1945-19482005, Jaroslav Kučera

Tato práce je příspěvkem k historii poválečné československé zahraniční politiky a analýze vztahu československého státu a poválečného Německa bezprostředně po skončení 2. světové války. Současně doplňuje historiografick... více
Jednota či rozpad Ruska - Ruská regionální politika po rozpadu Sovětského svazuJednota či rozpad Ruska - Ruská regionální politika po rozpadu Sovětského svazu2010, Václav Kotyk

Publikace se zabývá velmi aktuální problematikou současného Ruska, kterou představuje otázka jeho soudržnosti po rozpadu Sovětského svazu. Tato problematika není jen izolovanou vnitropolitickou záležitostí samotného Rusk... více


Diplomat války po válceDiplomat války po válce2015, Svjatoslav Jurjevič Rybas

V knize Svjatoslava Rybase se na pozadí dějin světové diplomacie minulého století odvíjí životní příběh Andreje Gromyka, někdy nazývaného diplomatem č. 1 XX. století. České vydání bylo rozšířeno o kapitolu zabývající se ... více


DobyvateléDobyvatelé2005, Michael Beschloss

Roosevelt, Truman a zničení Hitlerova Německa 1941-1945 Úsilí americké zahraniční politiky a prezidentů Roosevelta a Trumana o porážku Hitlera a jejich plány na spravedlivé uspořádání poválečných poměrů. Důležité udá... více


Prameny a literatura k dějinám české zahraniční politikyPrameny a literatura k dějinám české zahraniční politiky2004, Zdeněk Veselý

Sešity ke studiu české zahraniční politiky. více


Nástin dějin české zahraniční politikyNástin dějin české zahraniční politiky2009, Zdeněk Veselý

Sešity ke studiu české zahraniční politiky. více


Euroatlantický prostor 2000Euroatlantický prostor 20002003, Eva Cihelková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tíha volby: česká zahraniční politika mezi principy a zájmyTíha volby: česká zahraniční politika mezi principy a zájmy2011, Šárka Waisová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rozvojová spolupráce východního bloku v době studené válkyRozvojová spolupráce východního bloku v době studené války2013, Linda Piknerová

Publikace představuje rozvojové aktivity probíhající uvnitř východního bloku a působení socialistických zemí ve světě, který se tehdy nazýval "třetím". Spolupráce východoevropských satelitů SSSR a rozvojového s... více


Maďarsko a versailleský mírový systémMaďarsko a versailleský mírový systém2002, Eva Irmanová

Z obsahu: Poválečný rozpad Rakouska-Uherska. Rozdělení a oslabení historických Uher. Pařížská mírová konference. Trianonská konference. Maďarsko v rámci versailleského systému. Úsilí o revizi výsledků pařížské mírové kon... více


Maďarsko v éře sovětizaceMaďarsko v éře sovětizace2008, Eva Irmanová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny české zahraniční politikyDějiny české zahraniční politiky2013, Zdeněk Veselý

Publikace je určena studentům mezinárodních vztahů a diplomacie. Je první přehlednou a komplexní syntézou k dané problematice v podobě vysokoškolské učebnice. Text je strukturován celkem do 9 základních kapitol od počátk... více


Česká zahraniční politikaČeská zahraniční politika2005, Alexandr Ort

Popis knihy není zatím k dispozici. více


3