ústně předávaná historie

štítky

8 knih


Tajný posel - Jan KarskiTajný posel - Jan Karski2011, Yannick Haenel

Mohl vůbec někdo zastavit holocaust? Poutavě a neotřele zbeletrizovaný životopis muže, který se o to pokusil a jehož život se nesl ve znamení mimořádné morální odvahy a hrdinství. Protagonistou románu je skutečný kurýr p... více


Třetí strana trojúhelníkuTřetí strana trojúhelníku2011, Miroslav Vaněk

Kniha pojednává o nejnovějších teoretických a praktických aspektech orální historie v souvislosti s výzkumem soudobých dějin v mezinárodním kontextu. více


Naslouchat hlasům pamětiNaslouchat hlasům paměti2007, Miroslav Vaněk

Ať už je orální historie kvalitativní výzkumná metoda nebo specifický obor společenskovědního a humanitního bádání, jež se zabývá nedávnou minulostí, v každém případě se jedná o dynamicky se rozvíjející odvětví, které se... více
Hranice probíhají vodním tokemHranice probíhají vodním tokem2009, Muriel Blaive

Jak hluboké jsou stopy, které železná opona zanechala v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Rakouskem? Jaký vliv měla studená válka na vztah mezi Čechy a Rakušany? Anebo je vzájemné vnímání těchto dvou národ... více


Měla jsem moc krásné dětství / Ich hatte eine sehr schöne KindheitMěla jsem moc krásné dětství / Ich hatte eine sehr schöne Kindheit2014, Jana Nosková

Podtitul: "Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren". Ve dvojjazyčné (č... více


Vyprávěné dějinyVyprávěné dějiny2013, Michal Frankl

Publikace vytvořená v rámci projektu Naši, nebo cizí? Židé v českém 20. století. Kniha přináší celkem 15 rozhovorů pamětníků, kteří přežili holocaust. Součástí knihy je i kapitola ústní historie ve vzdělávání nebo slovní... více


Vojnová BratislavaVojnová Bratislava2020, Katarína Haberlandová

Príbeh o architektúre a meste, budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry. Je to mozaika poskladaná zo života vojnovej Bratislavy, osudov architektov a staviteľov, z tragédií, zlyhaní aj víťazstiev, k... více


MyjavaMyjava2015, Ján Trokan

Rozsiahle epicko-didaktické dielo „Mijawa s nowím wekom“ (vyšlo r. 1851) zachytáva históriu Myjavy. Autor prejavil v ňom vlastenectvo, lásku k rodnému kraju, k ľudstvu a pokroku vôbec. Digitalizátori Zlatého fondu SME ho... více