úrazy

štítky

29 knih

Diagnostika zlomenin pánve a acetabulaDiagnostika zlomenin pánve a acetabula2010, kolektiv autorů

V knize jsou didakticky přehledně a skvěle obrazově dokumentovaným způsobem popsány základní diagnostické možnosti a jednotlivé kroky, zobrazovací metody pro diagnostiku poranění skeletu, cévního systému i močových cest.... více


Příruční atlas první pomociPříruční atlas první pomoci1974, Ján Junas

Veškeré druhy poranění a postupy při první pomoci, doplněno ilustracemi. Obsah: O první pomoci, Tělo, První pomoc, Poranění a úrazy, Podvrtnutí a vykloubení, Zlomeniny, Popáleniny, Omrznutí a vychladnutí, Zvlášní druhy p... více


Evidence pracovních úrazů - nařízení vlády č. 201/2010 Sb.Evidence pracovních úrazů - nařízení vlády č. 201/2010 Sb.2011, Eva Dandová

Praktická příručka k problematice evidence pracovních úrazů podle nového nařízení vlády č. 201/2010 Sb. je určena jak odborným útvarům podniků (útvarům BOZP, právním útvarům, mzdovým účtárnám), tak i inspektorům inspekce... více
Úraz není náhodaÚraz není náhoda1964, Josef Kopernický

Kapitoly, které nemusely být napsány, kdyby se dodržovaly zásady a předpisy bezpečnosti při práci. více


Osudný pracovní úrazOsudný pracovní úraz1993, Britta Frey

Pevnost lásky se nejlépe ověří v kritických situacích... více


Ochrana před úrazem elektřinouOchrana před úrazem elektřinou1995, Michal Kříž

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Judikáty o pracovních úrazechJudikáty o pracovních úrazech2013, Zdeněk Šenk

Tato e-kniha je rozšiřujícím doplňkem k publikaci Pracovní úrazy v judikatuře. Obsahuje judikáty upravené autorem v rozsahu umožňujícím čtenáři detailně sledovat rozhodování jednotlivých soudů. Přehlednost je zajištěna u... více


Průmyslový pracovník očima lékařePrůmyslový pracovník očima lékaře1948, Gerard Fráňa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bezpečná práce ve výroběBezpečná práce ve výrobě1977, Jaroslav Rámeš

Na podkladě spojení bezpečnostní teorie a praxe informuje o prevenci úrazů, o výchově a výcviku v bezpečnosti při práci, o kontrole pracovního prostředí, o bezpečnostní technice a o metodice konstruování strojů. Pojednáv... více


Bezpečnost při práci v chemickém průmysluBezpečnost při práci v chemickém průmyslu1971, Jaroslav Rámeš

V chemickém průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni ve všech fázích výroby stálému nebezpečí úrazu, onemocnění a hmotných škod, je zvláště nutno preventivně uplatňovat zásady pracovní bezpečnosti. Příručka shrnuje nejdůl... více


Domácnost bez úrazůDomácnost bez úrazů1968, Jaroslav Rámeš

Publikace upozorňuje na význam úrazové prevence při manipulaci se spotřebiči elektrickými, plynovými, na tuhá i kapalná paliva, s přístroji a nářadím v domácnosti, v dílně, v chatě i na zahradě. Závěrem poskytuje stručné... více


Traumatológia hrudníka a brucha dospelýchTraumatológia hrudníka a brucha dospelých2017, Miroslav Kilian

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak zabráním úrazůmJak zabráním úrazům1937, Felix Zeman

Podnázev: Doma, na cestě, ve škole, při hře a na výletech. více


Hra na druhouHra na druhou2020, Zuzana Holčíková

Sedmatřicetiletá Nela, matka dvou kluků, se po letech potkává se svou spolužačkou ze střední školy Romanou. Romanin devatenáctiletý syn Ben se do Nely zamiluje. Hraje fotbal, stejně jako Nelini synové. Cestou ze soustřed... více


2