Starý zákon

štítky

200 knih


Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákonaJak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona2000, Ursula Struppe

Přehledný, srozumitelný a didakticky koncipovaný úvod do Starého a Nového zákona představuje víru Izraele i křesťanské církve v živě vylíčeném dobovém rámci. více


PradějinyPradějiny2010, Jiří Beneš

Rozhovory rozhlasového redaktora P. Vaďury s teologem, biblistou a předním znalcem teologie a exegeze Starého zákona J. Benešem o prvních jedenácti kapitolách Bible, které obsahují příběhy o stvoření, konflikt Kaina a Áb... více


Bible, 101 nejdůležitějších otázekBible, 101 nejdůležitějších otázek2014, Bernhard Lang

S Biblí je spjato mnoho otázek: Jak a kdy vznikla? Proč obsahuje tolik rozporů? Kdo rozhodlo tom, co v Bibli bude a nebude? Které biblické příběhy stojí za to znát? Musí křesťané věřit všemu, c... více
Bůh milosrdný, nebo trestající?Bůh milosrdný, nebo trestající?2016, Gabriela Ivana Vlková

Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi často jed... více


Desátky: Smí člověk Boha okrádat?Desátky: Smí člověk Boha okrádat?1991, Derek Prince

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chodit s Bohem - Významné texty Starého zákonaChodit s Bohem - Významné texty Starého zákona1999, Alfons Deissler

Autor této publikace se snaží představit Starý zákon jako inspiraci a podnět našemu duchovnímu životu. Kniha nabízí čtenáři možnost nových, objevných pohledů na Starý zákon jako součást tradice, která formovala křesťansk... více


David a Šalomoun - Počátky mesianismu ve světle moderní archeologieDavid a Šalomoun - Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie2010, Israel Finkelstein

Dva význační současní archeologové, známí u nás svou knihou Objevování Bible - Svatá Písma Izraele ve světle současné archeologie se tentokrát zabývají biblickým tradováním příběhů slavných králů Davida a Šalamouna a jej... více


Hermeneutika židovské Bible a Starého zákonaHermeneutika židovské Bible a Starého zákona2007, Günter Stemberger

Vztah svatých textů Izraele a křesťanského Starého zákona. Kniha je dílem předních současných znalců starozákonní problematiky, rakouského judaisty Güntera Stembergera, známého u nás z jeho světově uznávaného díla Talmu... více


Na horách balzámovýchNa horách balzámových2003, Hannah Hurnard

Alegorický příběh o tom, jak se i lidské slabosti mohou stát nádhernými dary : odhaluje úžasnou shodu ovoce Ducha s devíti druhy koření v biblické Písni písní. V této knize opět potkáváme Milost a Slávu, kdysi Bázlivo... více


PentateuchPentateuch2006, neznámý, neuveden

Pentateuch: Pět knih Mojžíšových: český katolický překlad / [překlad Václava Bognera zrevidovali, doplnili a výkladovými poznámkami opatřili Jaroslav Brož ...ad.]. Spolu s poznámkovým aparátem a kvalitně psanými úvody... více


Píseň písní zvaná ŠalamounovaPíseň písní zvaná Šalamounova2001, neznámý, neuveden

Poezie. Básnická skladba, součást Starého zákona, patří k vrcholným dílům milostné poezie ve světové literatuře více


Výklady ke Starému zákonu V.Výklady ke Starému zákonu V.1996, Miloš Bič

Knihy deuterokanonické: Tóbijáš* Júdit* Ester* Moudrost* Sírachovec* Báruk* Přídavky k Danielovi* I. Makabejská* II. Makabejská více


Výklady ke Starému zákonu III.Výklady ke Starému zákonu III.1998, Miloš Bič

Knihy naučné: Jób* Žalmy* Přísloví* Kazatel* Píseň písní* více


Rukopisy od Mrtvého mořeRukopisy od Mrtvého moře2007, neznámý, neuveden

První české vydání reprezentativního výboru ze svitků od Mrtvého moře. Tato edice tzv. kumránských rukopisů obsahuje 2000 let staré texty židovského společenství, které byly nalezeny ve čtyřicátých letech minulého sto... více


Tázání po budoucímTázání po budoucím1998, Milan Balabán

Stručné uvedení hlavních myšlenkových pozic, jak se váží k jednotlivým dějinným etapám Izraele. Přepracovaná verze samizdatového vydání, doplněná o eseje V. Tydlitátové. více


4 ...