Slováci a Maďaři

štítky

47 knih

Program dobrého spolunažívania?Program dobrého spolunažívania?1999, Viliam Fábry

O volebnom programe Strany maďarskej koalície více


Slováci a Maďari. Politicko-historická úvaha /1910/Slováci a Maďari. Politicko-historická úvaha /1910/1997, Milan Ivanka-Vacovský

Najstaršie dejiny Slovákov, Najstaršie dejiny Maďarov, Slováci a Maďari v Uhorsku, Zemianstvo ako žľab maďarizácie, Kultúrna prevaha Maďarov a ráz ich kultúry vo svetle pravdy, Kto založil a po tisíc rokov udrž... více


Slováci v Maďarsku /1918 - 1945/Slováci v Maďarsku /1918 - 1945/1998, Ján Bobák

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Medzi nami a MaďarmiMedzi nami a Maďarmi2008, Vladimír Clementis

Tento výrazne a otvorene protimaďarský spis prináša rôzne informácie a historické skutočnosti, ale aj autorove osobné interpretácie a postoje. Pomaďarčovanie, brutálny národnostný útlak, kto bol skôr na našom území, maďa... více


Nové myslenie SlovákovNové myslenie Slovákov2011, Ján Selecký

Autor v publikacii vysvetľuje ťažko postrehnuteľnú novodobú maďarizáciu staroslovanskej zemi a slovenského národa pod zámienkou prednostného rozvoja národnostných menšín. Tomu nasvedčuje vydávanie maďarských zákonov, kto... více


Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 19892005, Eva Irmanová

Studie zkoumá postavení maďarské menšiny na Slovensku a její význam v zahraniční politice Slovenska i Maďarska v letech 1989 až 2002. více


Horný vidiek / FelvidékHorný vidiek / Felvidék2014, Béla Grünwald

Polemika Bélu Grünwalda a Michala Mudroňa o slovenskej identite: Po 136 rokoch sa slovenskému čitateľovi v preklade konečne dostáva do rúk mýtom a legendami opradená práca zvolenského podžupana Bélu Grünwalda Horný vi... více


Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočíMaďarská menšina na Slovensku v 20. storočí2012, Štefan Šutaj

Práca sa systematicky zaoberá problematikou postavenia maďarskej menšiny na Slovensku v troch základných líniách: nastoľuje ju ako problematiku vedeckého výskumu; v historických kontextoch povojnového riešenia maďarskej ... více


Maďaři ve válce a po válceMaďaři ve válce a po válce1937, Josef Teichman

Odoborný, historický pohled na šovinistickú politiku maďarských představitelů před první světovou válkou, během války a po válce v kontextu se vznikem Československa a slovenskou otázkou. více


K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-19451996, Lóránt Tilkovszky

Správy vládneho komisára a iné hlásenia ; pramene o inšpekciách slovenských obcí z hľadiska národnostnej politiky. více


Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-1945Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938-19452008, Martin Hetényi

Popis knihy není zatím k dispozici. více


(Zjednotená) maďarská strana na Slovensku 1939 - 1945(Zjednotená) maďarská strana na Slovensku 1939 - 19452011, Martin Hetényi

Monografia je výsledkom viacročného archívneho výskumu k životu maďarskej minority v prvej Slovenskej republike, vzťahu štátneho režimu k jej jednotlivým zložkám a rôznym slovensko-maďarským koreláciám v tomto tragickom ... více


Zápas Slovákov v Maďarsku za národnostné práva (1945-1948)Zápas Slovákov v Maďarsku za národnostné práva (1945-1948)1997, Ján Bobák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluvaRozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva2013, kolektiv autorů

Táto kolektívna monografia nevznikla podľa zaužívaných aspektov politických dejín. V prvom rade sa zaoberá reprezentáciou zániku Uhorska a trianonskou mierovou zmluvou tak, ako sa uchovali v slovenskej a maďarskej kolekt... více


"Prinavrátené" Komárno: Prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938-1945 s dôrazom na menšinovú otázku"Prinavrátené" Komárno: Prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938-1945 s dôrazom na menšinovú otázku2014, Anton Hruboň

Dvojjazyčná publikácia Antona Hruboňa a Kataríny Ristveyovej sa pokúša v prehľadnej forme rekonštruovať dominanty vývoja Komárna v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na postavenie menšín v tomto období, predovšetkým slovenskej... více


2