sebepoznání

štítky

227 knih


Studijní texty ze spirituální teologie II.Studijní texty ze spirituální teologie II.2004, Michal Altrichter

Osoba - osobnost - osobitost. Soubor příspěvků na téma "personalismus" v současné teologické reflexi. K interpretaci těchto tří blízkých, a zároveň odlišných pojmů, jsou připojeny texty klasických autorů (Bo... více


Bůh sám stačíBůh sám stačí2005, Slawomir Biela

Držíš v ruce nesmírně zajímavou knihu polského autora Slawomira Biely "Bůh sám stačí". Název knihy zřetelně prozrazuje jeho spojení se spiritualitou sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže. Kniha je adresován... více


Naplno člověkemNaplno člověkem2000, John Powell

Autor v knize vychází ze základní myšlenky, že veškerá změna kvality lidského života musí vyrůstat ze změny jeho osobního vnímání - ze změny vize reality. Základem je pochopení skutečnosti, že emoce vyrůstají ze způsobu,... více
Jóga a sebepoznáváníJóga a sebepoznávání1992, Marie Mihulová

Příručka českých autorů a dlouholetých cvičitelů jógy předkládá morální zásady a principy mentálních technik jógy, možnosti relaxace, koncentrace, autosugesce i meditace. Zkušenosti s využíváním jógy v našich podmínkách ... více


Ty mě zkoumáš a znáš měTy mě zkoumáš a znáš mě1995, Carlo Maria Martini

Knížka je záznamem exercicií, které milánský arcibiskup, kardinál C. M. Martini dával žákům gymnázia diecézního semináře v postní době roku 1985. Základním tématem mělo být hledání odpovědi na dvě otázky: Kdo jsem já? a ... více


Psychológia ľudských snaženíPsychológia ľudských snažení1969, Kazimierz Obuchowski

Analýza problematiky motivácie, postojov a potrieb človeka z pera poľského klinického psychológa. více


Tři bitevní poleTři bitevní pole2011, Francis Frangipane

Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesa / Pokaždé, když se na zemi opravdově projeví Duch Božího království, dojde zcela jistě ke konfrontaci s pevnostmi pekla. Vítězící církev se zapojuje d... více


Opusť mentalitu obětiOpusť mentalitu oběti2008, Andreas Herrmann

Jak zvítězit dříve, než by přišla porážka / „Člověk má v podstatě dva hlavní problémy. Jednak se musí vyrovnat sám se sebou a pak s lidmi kolem sebe. Klíč k úspěchu v obou oblastech leží především v naší mysli, mluvení a... více


Únik z vězení nemoci, zvyku a zákonictvíÚnik z vězení nemoci, zvyku a zákonictví2006, Wolfhard Margies

Kdo zná Margiesovy knihy „Uzdravení jeho slovem“ a „Osvobození“, získá zde další, ještě hlubší vhled do problematiky pastýřské péče. Tato kniha je velkou výzvou. Nezapadá do řady publikací o pastýřské péči, které jen obl... více


Moc následováníMoc následování2005, Dennis McIntee

Dveře jsou před tebou - objev klíč k uvolnění potenciálu, který do tebe vložil Bůh! Tvoji učitelé mají poznání, které potřebuješ k růstu. Pomohou ti překonat propast mezi tím, kde se nacházíš teď a tím, kam se chceš dost... více


Žij svobodněŽij svobodně1996, Henri Boulad

Svoboda se stala epochálním pojmem, který staví lidi před velké problémy, protože s ní přicházejí mnohé otázky. Jak dlouho již lidský duch bádá o svobodě a kolikrát se domníval, že již nalezl, co hledal! I v nynější době... více


To není moje chybaTo není moje chyba2008, Henry Cloud

Jak se vyrovnat se selháním. Žijeme v kultuře obviňování. Lidé obviňují kohokoli nebo cokoli za své trápení, místo aby přijali zodpovědnost za svůj stav a snažili se ho zlepšit. Obviňování bylo institucionalizováno v ... více


Putování za celistvostí v KristuPutování za celistvostí v Kristu2009, Signa Bodishbaugh

Jak získat plnost požehnání od Hospodina. Bůh během krátkého čtyřicetidenního období často učiní s obyčejnými lidmi mimořádné věci. Signa Bodishbaughová vás nyní vyzývá, abyste si vyhradili čtyřicet dní, a získali tak... více


ABC sebepoznáníABC sebepoznání2001, Clément Blin

Tato kniha shrnuje hlavní známé metody studia charakteru, uvádí jejich principy a hlavně způsob jejich použití v praxi. Budete překvapeni, až podle popisu poznáte sebe nebo pochopíte chování druhých, které vám až dosud p... více


Moudrost věkůMoudrost věků2010, Zdenka Štroblová

Moudrosti z časů, ve kterých jsme žili, se znovu a znovu objevují na naší cestě, abychom se moudrými stali i my. Mnozí je minou bez povšimnutí, mnozí se zastaví a žasnou nad tím, jak mohli tápat, nevidět. To, co je druhý... více


... 14