personalistika

štítky

97 knih


Manažerský pohovorManažerský pohovor2006, John Sims Townsend

Kniha seznamuje čtenáře se základními dovednostmi potřebnými k vedení manažerských pohovorů. více


Abeceda mzdové účetní 2011Abeceda mzdové účetní 20112011, Bořivoj Šubrt

Osobní a mzdová agenda - pracovněprávní a mzdové minimum - průměrný výdělek - srážky ze mzdy - povinnosti zaměstnavatelů - daň z příjmu fyzických osob - zdravotní pojištění - sociální pojištění - dávky nemocenského pojiš... více


Abeceda mzdové účetní 2012Abeceda mzdové účetní 20122012, Bořivoj Šubrt

Tento bestseller je určen pracovníkům, kteří se zabývají především mzdovou a personální agendou. Publikace je zaměřena na pracovněprávní problematiku, zpracování mezd, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstn... více
Zákoník práce - komentář s judikaturouZákoník práce - komentář s judikaturou2012, Antonín Kottnauer

Komentář s judikaturou podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné od 1. dubna 2012. Nový komentář k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelizaci pracovněprávních předpisů, provedenou zákonem č. 3... více


Pracovní právo do kapsy 2Pracovní právo do kapsy 22002, Milan Galvas

S pracovním právem se dostane do styku téměř každý z nás. Ne všichni však máme zcela jasno ve všech otázkách týkajících se vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jejichž znalost je pro nás často velmi důležitá. Přír... více


Zákoník práce v otázkách a odpovědíchZákoník práce v otázkách a odpovědích2010, Alena Chládková

Kniha nabízí 143 odpovědí na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci ... více


Zákoník práce s judikaturouZákoník práce s judikaturou2008, Petr Bukovjan

Publikace zahrnuje aktuální text zákoníka práce a především ucelený soubor starší i nejnovější judikatury vyšších soudů k jeho jednotlivým paragrafům. více


Zákoník práce 2011Zákoník práce 20112011, Jiří Kocourek

Publikace je doplněna i vybranými prováděcími předpisy. Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. více


Zákoník práce 2006Zákoník práce 20062006, Jaroslav Jakubka

Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které se promítají do zákoníku práce novelami ... více


Zákoník práce 2005Zákoník práce 20052005, Jaroslav Jakubka

Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které se promítají do zákoníku práce novelami ... více


Zákoník práce - KomentářZákoník práce - Komentář2011, Margerita Vysokajová

Zásadní novela zákoníku práce a související novela zákona o zaměstnanosti přiníší do pracovněprávních vztahů od 1.ledna 2012 řadu významných změn. Nový komentář k zákoníku práce je dílem autorského týmu, jehož členové se... více


Zákoník práceZákoník práce2009, Jiří Kocourek

Aktualizované vydání zákoníku práce. Od minulého vydání roku 2008 zpracováno 6 novel. Výklad jednotlivých ustanovení zákona. Vybraná judikatůra, prováděcí předpisy a vybrané souvisící předpisy. Právní stav k 1.lednu 200... více


50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny2010, Nataša Randlová

Cílem této publikace je poskytnout praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané formě, od vzniku po skončení pracovního poměru, od těhotenství a mateřské dovolené po zaměstnávání starobních důch... více


Personální řízení v malých a středních podnicíchPersonální řízení v malých a středních podnicích2003, Jiří Stýblo

Kniha zkušeného autora, lektora a poradce se kromě postavení personalistiky v organizaci firemní činnosti zabývá plánováním a optimalizací potřeby pracovníků, jejich vyhledáváním, výběrem a přijímáním, jejich profesním a... více


Jaká práva mám v zaměstnání?Jaká práva mám v zaměstnání?2003, Jiří Nolč

Nastupujete do zaměstnání a potřebujete vědět, jaké náležitosti má mít vaše pracovní smlouva ? Jaké máte v zaměstnání povinnosti, ale také práva ? Chcete poradit, jak se v dnešní složité době ubránit různým tlakům zaměs... více


4